Varna Savaşı

Varna Savaşı
  • Savaş Tarihi : 10 Kasım 1444 - Varna
  • Savaşan Devletler : Osmanlı Devleti - Haçlılar
  • Kazanan : Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarındaki geleceğini tayin etmesi açısından büyük önem taşıyan Varna Savaşı, adını savaşın geçtiği bugün Bulgaristan'daki Varna şehrinden almaktadır. Balkan dağlarının doğu eteklerindeki vadilerde gerçekleşen bu savaş, denk güçlerin birbiriyle karşılaşması bakımından uygulanan farklı savaş taktikleriyle dikkat çeker. Savaşın sebebi, Niğbolu Savaşı’nın yapılma nedeninden çok da farklı değildir. Papalık ile Bizanslılar’ın destek verdiği Macarlar’ın liderliğindeki Hristiyan kuvvetlerin Türkler’i Balkanlar’dan atma, Edirne’ye inerek burayı ele geçirme ve Türk tehdidini tamamen ortadan kaldırma amacına dayanır. II. Murad’ın tahta geçmesiyle birlikte Fetret Devri’ne dair belirli çözümlerin oluşturulması, ibrenin Tuna hattından Macar sınırlarına ve oradan Sırbistan ve Eflak kesimine yönlendirdi. Bu bölgelerde uç beyliklerinin de yüklenmesiyle bölge hattında kızışma sürekli hale gelmiştir. Bu nedenle II. Murad Sırbistan’a girerken papalık vasıtasıyla Hristiyan dünyasının birleşerek ve aralarındaki dini meseleleri hallederek Türkler’e karşı Haçlı birliğine hız kazandırdı. II. Murad’ın başarısız Belgrad kuşatması ve hemen üzerine Macarlar’ın yeni bir harekâta girişmesi Haçlı seferi için ümit verici bir gelişme olarak karşılandı ve girişimler hızlandırıldı.

Bunu takip eden süreçte 1443-1444’te Tuna’yı aşıp Osmanlı topraklarına giren Macarlar, kendisine karşı çıkan birlikleri yenilgiye uğrattı. II. Murad ilerleyen düşman birliklerini Sofya ve Filibe arasındaki dar geçitte güçlükle durdurdu ve Segedin antlaşması imzalandı. Bu durum Hristiyan dünyası tarafından Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çıkarılmasındaki ilk adım olarak yorumlandı. Bunun üzerine tekrardan bir araya gelen Haçlı ordusunun büyük bölümünü Macarlar oluşturdu. Yerini küçük yaştaki oğlu II. Mehmed’e bırakan II. Murad bu gelişme üzerine tekrardan tahta geçti. Oğlu II. Mehmed’i Edirne’ye bırakmasının ardından istikametini Varna’ya yöneltti. 10 Kasım 1444 Çarşamba günü sabahı iki ordu karşı karşıya geldi. İlk hareket Osmanlı tarafından gerçekleştirildi, 6000 kişilik sipahi birliğiyle Macarlar ok atışıyla taciz edildi. Atlıların ovaya inmesiyle birlikte de Haçlılar harekete geçti. Macarlar’ın geliştirdiği savaş arabası strateji başarılı oldu. Kazanma ibresi bir zaman Haçlı ordusuna yöneldiyse de tekrar toparlanmayı başaran Osmanlı birlikleri savaşı kazanmayı başardı. Osmanlı ordusunun sayıca üstün olması, bu savaşın kazanılmasında belirleyici olduğu belirtilir. Savaşın asıl önemli sonuçları ise siyasi alanda gerçekleşmiştir. Bu zaferle birlikte II. Murad iç politikada yeniden güç kazandı ve Osmanlılar’ın Avrupa’dan çıkartılmasına dair inanç şiddetle sarsıldı. Osmanlı’ya karşı ortak hedefler karşısında tekrar toplanma şevki ve heyecanı azalan Batı dünyası karamsarlığa kapıldı.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Feridun Emecen, Varna Muharebesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, cilt.42, sf.527-530

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun