Vaftizci Yahya

  • Önem : Hristiyanlıkta Vaftizci Yahya olarak adlandırılan, Müslümanlar tarafından da peygamber kabul edilen kişi
  • Yaşadığı Dönem : MÖ 1. yüzyıl

Hristiyanlığın temel metni olan İncil’deki en önemli karakterlerden biri olan, vaizlik yaptığı süre içerisinde Herod’a saldırıları ve yaklaşan kıyamete dair vaazlarıyla bilinen ateşli Yahudi hatibi Vaftizci Yahya dinler tarihi açısından önemli bir karakterdir. Luka İncili’ne göre Hz. İsa’nın kuzeni olan Vaftizci Yahya, Yahudi peygamberlerin yolundan gitmekte, çekirge ve yaban balı yiyerek yaşamını sürdürmekteydi. Vaazlarına başlamadan evvel, uzun yıllar Yahuda Çölü’nün insansız bölümlerinde dolaştı.

Vaazları sırasında Yayha, taraftarlarına günahları için tövbe etmelerini, açgözlülük ve zorbalığı reddetmelerini öğütledi. Onlara Ürdün Nehri’nde vaftiz olarak tanrının dünyaya gelişine hazırlanmalarını tavsiye etti. Yahya’nın çağrılarına karşılık veren Yahudilerden biri de Hz. İsa’ydı. Yahya zina, ensest vb. şeytani günahları işlemekle suçladığı Kral Herod tarafından yakalanmadan hemen önce Hz. İsa’yı vaftiz etmişti. Yahya yakalandıktan sonra Hz. İsa’nın cüzamlıları iyileştirdiğini, ölüleri dirilttiğini ve daha nice mucizelere imza attığını öğrendi. Bunun üzerine öğrencilerine bu konuyu araştırmalarını telkin etti. Onlar Hz. İsa’nın Mesih olduğunu doğruladılar. Hristiyan teolojisinde Yahya, Hz. İsa’nın müjdecisi olarak kabul edilmektedir. Mesih’in geleceğini önceden belirtmiştir.  Vaftizci Yahya, yakalanmasının ardından kısa bir süre sonra öldürüldü. Herod, Yahya’nın ensestle suçladığı karısının gönlünü almak için Yahya’nın başını kestirdi ve bir tepsinin üzerinde doğum günü hediyesi olarak üvey kızına gönderdi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun