V. Murad

V. Murad
  • Doğum : 21 Eylül 1840-İstanbul
  • Ölüm : 29 Ağustos 1904-İstanbul
  • Hüküm süresi : 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876
  • Önce gelen : Abdülaziz
  • Sonra gelen : II. Abdülhamid

V. Murat, otuz üçüncü Osmanlı padişahıdır.

Şehzadelik Dönemi

1840 yılında doğan Şehzade Murat’ın babası Abdülmecid’dir. Şehzadeliği döneminde geleneklere uygun olarak iyi bir eğitim gördü ve amcası Abdülaziz tahta çıktığında veliaht ilan edildi. Amcasının Avrupa seyahatlerine bu sıfatıyla katıldı. Amcasının ona tahsis ettiği Kadiköy Kurbağalıdere’deki çiftlik evinde kalan ve zamanının çoğunu meşrutiyeti konuştuğu döneminin önemli isimleri ile bir araya geldi. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi edebiyatçılar ile demokrasi ve hürriyet adına fikir alışverişlerinde bulundu.

1876 yılı dolaylarında zor zamanlar geçiren Osmanlı Devlet’i dış meseleler ile tehlikeli bir noktaya geldi zira durumun düzeltilemeyeceğini düşünen muhalif grup Sultan Abdülaziz’i tahttan indirme planları kurdu. Dolmabahçe Saray’ı karadan ve denizden kuşatıldı ve giriş çıkışlar yasaklandı. Telefon hatları kesildi, öğrenciler silahlandırıldı, sarayın veliaht dairesinden çıkartılan Şehzade Murat Sirkeci İskelesi’ne getirildi ve burada onu bekleyen sadrazamlar, şeyhülislam ve bazı devlet adamları orada ona biat ettiler. Abülaziz’in hal edilmesi ile ilgili de bir fetva okundu, bu fetvada Sultan Abdülaziz’in cinnet geçirdiği ve devlet işlerinden anlamadığı söyleniyordu. Aslında bu işin umumi olduğu söylensede bir kaç kişinin düzenlediği bir darbeden fazlası değildi.

Eski padişah Abdülaziz Topkapı Sarayı’na götürüldü ve V. Murat, yeni padişah olarak Dolmabahçe Sarayı’nda kaldı. Top atışları ile duyurulan bu ilan ile ikinci ve daha düzenli bir biat töreni gerçekleştirildi.

Padişahlık Dönemi

Tahta çıkışında önemli rol oynayan Ziya Paşa’yı kendisine başkatip yaptı ve onu tahta çıkaran erkan-ı erbaa arasında da kısa zamanda fikir ayrılıkları başladı. Midhat Paşa hürriyetçi, demokrasiyi savunurken diğerleri rejimin devam etmesi gerektiğini savundular. Padişahın idarede hakimiyeti kuramaması Hüseyin Avni Paşa gibileri tam bir diktatör haline getirdi. Eski padişah Abdülaziz’inde dairesinde ölü olarak bulunmasını Hüseyin Avni Paşa’dan bilen Abdülaziz’in kayınbiraderi Çerkez Hasan Bey Meclis-i Vükela toplantısını basarak Avni Paşa’yı öldürdü.

Uzun süredir rahatsız olduğu bilinen V. Murat’ın yaşanan bu olaylar nedeni ile daha da rahatsızlandı ve sinirleri bozuldu. Şuurunda da bir bozukluk vardı, ki Ayasofya Camii’nde yapılan ilk Cuma selamlığında bu durum halk nazarında da görüldü. Amcasının bu şekilde ölümü onu oldukça sarstı, Yıldız Sarayı’na taşınan padişah burada cinnet geçirdi ve kendisini havuza attı. Bu fevri davranışları nedeni ile tekrar Dolmabahçe Sarayı’na getirtildi ve buraya hapsedildi. Kimseyle görüşülmesine izin verilmediği gibi artık Cuma selamlığına da çıkmadı, kılıç kuşanma merasimi de yapılmadı.

Sultan V. Murat’ın bu psikolojik rahatsızlığı herkesten gizlenilmeye çalışılsada aslında gerçek biliniyordu. Sadrazamın saltanat naibi gibi davranması ve ülkeyi padişahsız yönetmesi oldukça eleştiri aldı.

Bir sabah odasında uyandığı sırada camları kırarak kendisini öldürmek istemesi üzerine doktorlar tarafından muayene edildi ve iyileşme ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi. Böylece V. Murat’ın hal’i gündeme geldi ve veliaht Abdülhamid Efendi tahta geçti. Okunan fetvada V.Murat’ın daimi cinnet halinde olduğu ve bu nedenle görevini yapamadığı okundu. Böylece onun yerine kardeşi Abdülhamid 1876 yılında tahta çıktı. V. Murat sadece 93 gün tahtta kalmıştı.

Tahttan İndikten Sonra

Hal edildikten sonra Çırağan Sarayı’nda kalan V. Murat, tedavi görse de iyileşme görülmüyordu. 3 ay sonra kaçırılmak istenen eski padişahı tahta çıkarmak isteyen mason komite yakalandı. Daha sonra Çırağan Vak’ası olarak bilinen bir kaçırılma olayı daha yaşandı ancak yine başarılı olunamadı.

Bu olaylar yeni padişahı oldukça rahatsız etti ve V. Murat artık daha sıkı bir gözetim altına girdi. 28 yıl boyunca hapis hayatı yaşayan V. Murat, 1904 yılında şeker hastalığından hayatını kaybetti. Naaşı Yenicamii Türbesi’nde annesinin yanına kaldırıldı.

Tahtta en az kalan Osmanlı padişahı olarak tarihe geçti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Küçük, Cevdet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 31, 2006

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun