Uhud Savaşı

  • Önem : Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş
  • Tarih : 625
  • Yer : Uhud Dağı, Suudi Arabistan
  • Taraflar : Müslümanlar- Ebu Süfyan ordusu

Müslümanlar için ders ve ibretle dolu olan Uhud Savaşı hicretin 2. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında cereyan eden Bedir Gazvesi’nde ağır bir yenilgiye uğrayan müşriklerin intikam almak için başlattıkları bir savaştı. Yahudi liderlerinden Kâ‘b b. Eşref, Bedir yenilgisinden duyduğu üzüntüyü belirtmek için Mekke’ye gidip Mekkelileri Müslümanlardan intikam almaya teşvik etti ve kendilerine yardım vaadinde bulundu. Bedir’de Müslümanların hücumundan kurtulan Ebû Süfyân idaresindeki kervan Mekke’ye ulaşınca mal sahipleri bütün kârlarını savaş için harcamaya karar verdiler. Yıl boyunca yapılan hazırlıklar sonucunda toplam 3000 kişilik bir ordu teşkil edildi. Resûlullah düşmana nasıl karşılık verileceği hususunda sahâbîlerle istişare etti. Hazırlıklarını tamamlayan Müslümanlar Mescid-i Nebevî’de toplanmaya başladılar. Resûl-i Ekrem, orduyu kısa yoldan ve düşmanla karşılaşmadan Uhud’a götürebilecek bir kılavuz isteyince bu görevi Ebû Hasme el-Ensârî üstlendi. Ordu arkasını Uhud dağına verip Ayneyn tepesini soluna, güneşi de arkasına alıp Medine’ye doğru saf tuttu. Hz. Peygamber orduyu savaş düzenine koydu ve ordunun sağ ve sol kanatlarına, öndekilere ve arkadakilere kumandanlar tayin etti.

Mübâreze ile başlayan savaşın kızışmasıyla düşman ordusunun merkezine kadar ilerleyen Müslümanlar yirmiden fazla müşriği öldürdü. Müslüman askerler, düşmanı savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladıktan sonra kesin galibiyet kazanıldığı düşüncesiyle ganimet toplamaya başladılar. Ayneyn tepesindeki okçuların çoğu da düşmanın bozguna uğradığını görünce yerlerini terk etti. Bu sırada Müslümanları arkadan vurmak için fırsat kollayan Hâlid b. Velîd harekete geçti, ganimet toplamakla uğraşan Müslüman askerler üzerine ani bir baskın yaptı. Bunu gören Kureyş ordusu da geri dönüp saldırıya geçti. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar paniğe kapıldı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali ile birlikte bir grup sahâbî Hz. Peygamber’i korumak için etrafında bir halka oluşturdular. Mus‘ab’ı öldüren İbn Kamîe, Hz. Peygamber’i öldürdüğünü sanarak bu durumu etrafa yaymaya başladı. Müslümanlar panik içerisinde dağılmaya başladı. Hz. Peygamber, etrafında sahâbîler olduğu halde Uhud kayalıklarına çekildi. Bu sırada Ebû Süfyân ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlemeye kalkıştılarsa da Müslümanlar attıkları taşlarla düşmanları uzaklaştırmayı başardılar. Savaş böylece sona erdi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hamidullah Muhammed, Avcı, Uhud Savaşı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 42, 2012

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun