Uhud Gazvesi

  • Önem : Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş
  • Yer : Uhud Dağı, Suudi Arabistan
  • Tarih : 625

Bedir Gazvesi’nde ağır bir yenilgiye uğrayan müşriklerin intikam almak için Müslümanlar üzerine düzenledikleri sefer olan Uhud Gazvesi’ne bir yıl boyunca hazırlık yapıldı. Bedir’de Müslümanların hücumundan kurtulan Ebû Süfyân idaresindeki kervan Mekke’ye ulaşınca mal sahipleri bütün kârlarını savaş için harcamaya karar verdiler. Yıl boyunca yapılan hazırlıklar sonucunda 3000 kişilik bir ordu teşkil edildi. Mekke’den hareket eden Kureyş ordusu Zülhuleyfe’ye ulaştı. Resûlullah düşmana nasıl karşılık verileceği hususunda sahâbîlerle istişare etti. Hazırlıklarını tamamlayan Müslümanlar Mescid-i Nebevî’de toplanmaya başladılar. İslâm ordusu Uhud dağına vardığında Ebû Süfyân kumandasındaki müşrik ordusu da Zegābe’den Uhud’a geldi. Savaş mübâreze ile başladı. Savaşın kızışmasıyla düşman ordusunun merkezine kadar ilerleyen Müslümanlar yirmiden fazla müşriği öldürdü. Müşrik ordusunun sancaktarları öldü ve sancağı yerden kimse kaldıramadı. Müslüman askerler, düşmanı savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladıktan sonra kesin galibiyet kazanıldığı düşüncesiyle ganimet toplamaya başladılar. Bu sırada ganimet toplamakla uğraşan Müslüman askerler üzerine ani bir baskın yapıldı ve iki kuvvet arasında kalan Müslümanlar paniğe kapıldı.

Müslümanlar için kötü bir tecrübe ve büyük bir ders olan Uhud Gazvesi’nde bu olumsuzlukların sebebi askerlerin bir kısmının silâhlarını bırakmış olması ve safların bozulmuş olmasıydı. İbn Kamîe, Hz. Peygamber’in yanına kadar sokulup bir kılıç darbesiyle onu yüzünden yaraladı, aldığı darbenin etkisiyle Hz. Peygamber’in miğferi ikiye bölününce halkaları yüzüne battı. Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali ile birlikte bir grup sahâbî Hz. Peygamber’i korumak için etrafında bir halka oluşturdular. Hz. Peygamber, etrafında sahâbîler olduğu halde Uhud kayalıklarına çekildi. Bu sırada Ebû Süfyân ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlemeye kalkıştılarsa da Müslümanlar attıkları taşlarla düşmanları uzaklaştırmayı başardılar. Savaş böylece sona erdi. Uhud’da yirmiden fazla kayıp veren Kureyş ordusu daha sonra savaş alanını terk edip Mekke’ye doğru ilerlemeye başladı. Bu savaşta İslâm ordusunun uğradığı yenilgi ve düşman tarafından şehitlere yapılan muamele Müslümanları üzüntüye boğdu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hamîdullah, Muhammed – Avcı, Casim, Uhud Gazvesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 42, 2012

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun