Turgut Uyar

Turgut Uyar
  • Meslek : Şair
  • Doğum : 4 Ağustos 1927 - Ankara
  • Ölümü : 22 Ağustos 1985 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Toplu Şiirler, Kayayı Delen İncir, Dün Yok mu, Büyük Saat

Türk edebiyatının en önemli akımlarından biri olan İkinci Yeni akımının en önemli isimlerinden biri olan Turgut Uyar Ankara’da altı kardeşten beşincisi olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini babasının görevi nedeniyle değişik şehirlerden sürdüren Uyar, ortaöğrenimine maddi nedenlerden ötürü yatılı askerî okulda devam etmek zorunda kaldı. Ortaokulun ardından Bursa Askeri Işıklar Lisesi’ne kaydoldu, bu okuldan 1946 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini de yine askerî memur yetiştiren Askeri Memurlar Okulu’nda tamamladı. Henüz Askeri Memurlar Okulu’nda öğrenciyken Yezdan Şener ile evlendi. Farklı şehirlerde memurluk yapan Uyar, personel subayı olarak sürdüğü askeri memurluk hizmetinden kendi isteğiyle ayrıldı ve Türkiye Selüloz ve Kâğıt Sanayi Ankara Şubesi’nde çalışmaya başladı. Buradaki görevinden de 1967 yılında emekliye ayrılan Uyar, emekliliğin ardından İstanbul’a yerleşti ve ölümüne değin burada yaşamını sürdürdü. Emekliliğin ardından kendisi de bir edebiyatçı olan Tomris Uyar’la evlendi, bu evlilikten de Hayri Turgut isimli oğlu dünyaya geldi. Şair, geçirdiği rahatsızlık sonucu elli sekiz yaşındayken hayata veda etti.

Turgut Uyar, İkinci Yeni şiirinin önde gelen isimlerinden biridir. Diğer İkinci Yeni şairleri gibi kentli bireyin kişisel trajedisini anlatmaya odaklanmış, bu tema etrafında çok özgün şiirsel denemeler gerçekleştirmiştir. Şair, bu denemeler aracılığıyla şiiri geleneksel anlatım kalıplarından kurtararak yeni anlatım olanaklarına kavuşmasını sağlamıştır. Bu nedenle özellikle son yıllarda Turgut Uyar şiiri araştırmacı ve okurun ilgi odağı durumundadır. Nitekim şiiri, içerdiği zengin malzeme nedeniyle çok farklı unsurlara odaklanarak defalarca irdelenebilecek çok katmanlı bir yapıya sahiptir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Zübeyde Şenderin, Turgut Uyar: Sanat Hayatı ve Eserleri, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sayı.1, 2012

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun