Turan Yazgan

Turan Yazgan
  • Meslek : Türk akademisyen, yazar, sosyal siyasetçi
  • Doğum : 20 Ocak 1938 - Eğirdir
  • Ölüm : 22 Kasım 2012 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bünyesi, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi, Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik, Ücret, Görüşler, Sosyal Sigorta, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gelişme Planı, Türk Sosyal Güvenlik Si

Türk dünyası devletleri ve üniversitelerinden birçok akademik ödül alan ve “yeni yüzyılın Gaspıralı’sı ve çağımızın Dede Korkut’u” unvanı ile anılan Turan Yazgan’ın ailesinin soyu Eğridir’i yurt tutan Türkmenlere dayanır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne kaydolan Yazgan fakülteyi bitirinceye kadar ayrıca muhasebe işlerinde çalıştı. Yedek subaylık hizmetinden sonra İmar ve İskân Bakanlığı Marmara Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı’nda araştırmacı oldu. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü ’ne asistan olarak girdi. Daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölge Planı’nın genel koordinatörlüğü görevini üstlendi. Bölgede ekibiyle beraber yaptığı araştırmaların sonucu olan yedi ciltlik “Güneydoğu Anadolu Gelişme Planı’nı Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı’na sundu. 1979 yılında profesör oldu. Türk dünyası ve meseleleriyle yakından ilgilenen, kurduğu vakıfla bu işin bir kurumca ele alınmasını sağlayan Yazgan’ın düşüncelerini, Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı romanları şekillendirdi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı kurunca burada Gaspıralı İsmâil Bey’in idealine bağlı kalarak “dilde, fikirde, işte birliği” oluşturmak için vakfın davetiyle Türk dünyasından gelenler için Türkiye Türkçesi kursları açtırdı. Vakfı aracılığıyla neşriyatta bulundu ve süreli yayınlar çıkardı.

Türkler ’in tek bir alfabeye geçmedikleri sürece istenilen şekilde dil, fikir ve iş birliğinin gerçekleşemeyeceğini söyleyen Yazgan Sovyet rejiminin dağılmasından sonra Türk dünyası ile daha çok ilgilenmeye başladı.  Türk cumhuriyetlerinde parasız eğitim veren liseler, yerel üniversitelerin bünyesinde öğretim dili Türkçe olan İşletme fakülteleri, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, Uluslararası İlişkiler ve Turizm İşletmeciliği bölümleri kurdu. Türk Halkları Asamblesi Kongresi’ni topladı. Türk dünyasına mensup halklar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla geleneksel duruma getirilen Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ni düzenledi. Türk dünyasının ortak millî ve manevi değerlerini ayakta tutabilmek, unutulmuş bazı âdetleri tekrar yaşatabilmek için Türk Halkları Spor Şöleni’ni gerçekleştirdi. Kırgızistan’dan Cengiz Aytmatov, Kazakistan’dan Muhtar Şahanov, Azerbaycan’dan Anar Rızayev, Türkmenistan’dan Annagulu Muhammedov gibi ünlü isimlerin katıldığı Yazarlar Kurultayı’nı topladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kongreye, sempozyum ve seminere katılan Turan Yazgan, Türk dünyasına yönelik çalışmalarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet ödülü, Gagauz Yeri’nin Devlet madalyası, TÜRKSOY tarafından Onur madalyası ile taltif edildi.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yüksel, Ayhan, Turan Yazgan, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, Cilt: EK-2, s:678-679

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun