Tuğrul Bey

  • Kişiliği : Büyük Selçuklu Devleti ilk Hükümdarı
  • Doğum : 983?, Cend
  • Ölüm : 4 Eylül 1063, Rey

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından biri olan Tuğrul Bey b. Mikail b. Selçuk, sahip olduğu küçük hâkimiyet bölgesini dünya tarihine yön verecek nitelikte büyük bir devlet haline getiren Türk tarihinin önemli şahsiyetlerden biridir. Ağabeyi Çağrı Bey ve amcası Musa Yabgu ile kurmuş oldukları devletin sınırlarını belki de kendisinin bile tahmin edemeyeceği bir sürede Anadolu’ya kadar genişletmiş, Selçuklular Devleti’ne gerçek anlamda kişiliğini kazandırmıştır. Onun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, pek çok açıdan bütün Ortadoğu, daha sonra kurulacak olan Osmanlı İmparatorluğu ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’ni doğrudan etkilemiştir.

Devletin kurulma sürecine dair en önemli adımı atmak üzere 10 bin kişilik kuvvet toplayarak Gazneliler’e ait Horasan’a giren Tuğrul Bey, Gazneli Mesud’un ordusuna karşı Mesa’da galip geldi. Bunun üzerine Gazneliler ile antlaşma yapan Tuğrul Bey, Nesa, Ferave ve Dihistan’ı hâkimiyeti altına aldı.  Tuğrul Bey, Abbasi halifesine hürmetlerini sunduğu mektuplar göndererek iki devlet arasında İslam bağı kurma yolunda adımlar attı. Ülkesinde hutbeyi Abbasi halifesi adına okutan Tuğrul Bey, Selçuklu hanedanı ile Abbasiler arasında evlilik münasebetiyle akrabalık bağı kurmuştur. Bağdat’da bulunduğu süreçte Büveyhiler ve Fatimiler’e karşı mücadele etmiş, Musul ve bölgede Selçuklu hâkimiyetini sağlamıştır. Dönemi içerisinde dünyanın en büyük devletlerinden birini kuran ve Türk-İslam alemine önemli hizmetlerde bulunan Tuğrul Bey hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul:Diyanet Vakfı, 2004

Cihan Piyadeoğlu, Büyük Selçukluların İlk Hükümdarı: Tuğrul Bey, Beyaz Tarih, 15.03.2018

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun