Tomas de Torquemada

  • Önem : Tomas de Torquemada
  • Doğum : 1420
  • Ölüm : 1498

İspanyol engizisyonunun ilk lideri olan Thomas de Torquemada, 15. yüzyılda kurulan dini mahkemeleri yönetti ve binlerce insanı ölüme mahkum etti. “Gizli” Yahudi ve Müslümanları, heretikleri, zina yapanları ve büyücüleri hedef alan engizisyon mahkemeleri, İspanya’daki dini yapının bir birliğini korumak istedi. Esasen Torquemada bir Dominiken keşişiydi. 1479 yılında ülkeyi birleştiren monarklar olan Kral 5. Ferdinand ve Kraliçe İsabella’nın yakın dostuydu. 15. yüzyılda İspanya, Avrupa’nın dini açıdan en heterojen yapısına sahip olması Torquemada’nın gözünde büyük bir tehlike unsuruydu. Bu durum ise onun katı uygulamalarının temelini oluşturdu.

1483 yılında monarşi tarafından “Büyük Engizisyoncu” olarak atanan Torquemada, hızla İspanya’nın birçok yerinde bürolar açtı. Engizisyon yargılamalarına konu olacak suçlar listesini, dini ve ahlaki suçları içine alacak şekilde genişletti. Eşcinsellik ve tefecilik bile engizisyon mahkemelerinin ilgilendiği suçları içine alacak şekilde genişletildi. Yargılamalar autos-da-fe adı verilen, dini otoritelerin suçluları cezalandırılmaları için devlete teslim ettiği ayrıntılı seromonilerle son buluyordu. Torquemada’nın döneminde kazığa bağlanarak yakılan insanların toplam sayısının 2 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir. Pek çok kişi ise işkence görerek zindanlara atılmıştır. 1494 yılına gelindiğinde yapılan yargılamalar Torquemada’yı İspanya’da sevilmeyen bir kişi haline getirdi. Silahlı korumalar ile dolaşmak zorunda kaldı. Sonunda Papa yetkilerini sınırlandırdı. Yine de Torquemada dört yıl sonra ölene dek resmen engizisyon sorumlusu olarak görev aldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun