Thukydides

  • Önem : Yunan tarihçi
  • Doğum : MÖ 551
  • Ölüm : MÖ 479

Thucydides bir Yunan tarihçisidir. Batı literatürünün günümüze ulaşan en eski kaynaklarından biri olan “Pelopones Savaşı Tarihi”nin yazarıdır. Antik Yunan’la ilgili pek çok bilginin kaynağı olan bu kitap, tarihi tanrıların kontrolündeki doğaüstü bir süreç olarak değil insan ilişkilerinin bir sonucu olarak açıklamaya çalışan ilk kişidir. Thucydides, Atina’da doğdu. Altın madenleri olan bir ailenin çocuğuydu. Ailesi büyük ihtimalle demokrasiyle birlikte konumları sarsılan eski Atina aristokrasisinin üyesiydi. MÖ 430 yılındaki veba salgınında hayatta kalmayı başaran Thucydides, şehrin baş düşmanı olan Sparta’ya karşı general olarak savaştı. Sürgündeki yılları boyunca Thucydides Yunanistan’ı gezdi. Savaşı dışarıdan gözlemledi. Savaş henüz devam ederken yazmaya başladığı kitabı, nispeten tarafsız bir bakış açısıyla kaleme alındı. Bu yönüyle daha önce yazılan tarihi metinlerden ayrılmaktadır. Thucydides kendi yapıtından bahsederken “Benim çalışmam sadece bugünün insanları için değil, onu sonsuza kadar kalması için hazırladım” demektedir.

Thucydides’in kaleme aldığı Peloponez Savaşı, MÖ 431 yılında başladı. Bundan öncesinde ise Atina ve Sparta arasında uzun yıllardır süregelen bir gerilim vardı. Savaş ilk zamanlar Atinalıların lehinde seyretse de sonrasında pek çok başarısızlık yaşadı. Bunlardan biri de Thucydides’in MÖ 423 yılında Amphipolis’te yaşadığı mağlubiyetti. “Thucydides’in ilk sayfası, bana göre gerçek tarihin başlangıcıdır.” diyen David Humme, Thucydides’in tarih yazıcılığının ne kadar kabul gördüğünü bu sözlerle belli etmektedir. Thucydides,’in anlatımı savaşın bitiminden önce, MÖ 411 yılında son bulur. Kimi araştırmacılar bu tarihte öldüğünü ya da Atina’ya dönmesine izin verildiğini öne sürerler.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun