Thomas Hobbes

Thomas Hobbes
  • Önem : İngiliz filozof
  • Doğum : 1588
  • Ölüm : 1679
  • Başlıca Eserleri : Leviathan

Geometriden tarihe kadar çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten, günümüzde ise daha çok Batı siyasetinin yolunu çizen “Leviathan” adlı eseriyle tanınan Thomas Hobbes, toplumsal sözleşme kavramını açıklayan kitabıyla Batı siyaset felsefesi üzerinde etkili oldu. Gözden düşmüş eski bir bakanın çocuğu olan Hobbes1608 yılında Oxford’dan mezun oldu. Hayatının büyük bölümünü, aralarında geleceğin kralı 2. Charles’ın da bulunduğu genç asillere öğretmenlik yaparak geçirdi. Ateşli bir kral taraftarı olarak iç savaş başlayınca ülkeyi terk edip Paris’e gitmek zorunda kaldı. Leviathan adlı eserini Paris’te yayınlaması Fransızları kızdırdı ve Hobbes İngiltere’ye geri dönmek zorunda kaldı. Hayatının kalan kısmını burada geçirdi.

Hobbes’in güçlü iktidara verdiği destek ve insan doğasına ilişkin genel gözlemleri büyük ölçüde 17. yüzyıl İngilteresi’nde tanık olduğu olaylardan ileri gelmektedir. Hobbers, ünlü kitabını İngiltere İç Savaşı’nın hemen ardından yazdı. Temel iddiası, anarşinin önlenmesi için bireylerin gönüllü olarak güçlü bir hükümeti tercih ettikleri yönündedir. Bu toplumsal sözleşmeyi koruyacak yöneticiler olmaksızın toplumların kaosa sürükleneceklerini ileri sürer. Bunun yanı sıra Hobbes, devletin varlığının kutsal olmadığını, aksine insanlar tarafından türetilmiş bir kavram olduğunu ileri sürdü. Bu düşüncesi nedeniyle de sapıklıkla suçlandı. Hobbes cezalandırılmaktan kurtulmayı başardı ve eserlerini yayınlamaya devam etti. Çalışmalarının arasında Yunan klasiklerinden yaptığı çeviriler de bulunmaktadır. Doksan yaşında ölene kadar çalışmaya devam etti. Başta John Locke ve Jean Jacques Rousseau olmak üzere çeşitli filozofların üzerinde etki oluşturdu.  

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun