Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno
  • Önem : Frankfurt Okulu'nun kurucularından
  • Meslek : Felsececi, sosyolog, estetik kuramcısı
  • Doğum : 11 Eylül 1903 - Frankfurt, Almanya
  • Ölüm : 6 Ağustos 1969 - İsviçre
  • Başlıca Eserleri : Aydınlanmanın Diyalektiği, Yeni Müziğin Felsefesi, Otoriter Kişilik, Wagner Üzerine Bir Deneme, Bilgi Teorisinin Metakritiği Üzerine, Estetik Teorisi, Olumsuz Diyalektik

Alman felsefeci, sosyolog ve estetik kuramcısı Theodor Wiesengrund Adorno, Frankfurt Okulu’nun kurucularındandır. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Adorno Frankfurt’ta dünyaya geldi. Annesi müzik sanatçısı, babası ise tüccardı. Küçük yaşlardan itibaren piyano eğitimi aldı ve beste çalışmalarında bulundu. Yüksek eğitimi Frankfurt Üniversitesi’nde tamamlayan Adorno daha sonra Husserl’in fenomenolojisi üzerine hazırladığı tezle doktor unvanı aldı. 1925 yılında yaratıcı müziğin merkezi olan Viyana’ya gitti ve buradaki öğrenimi sırasında yenilikçi müzik dergilerine yazılar yazdı. Gidişinden üç yıl sonra ise Frankfurt Üniversitesi’ne döndü ve Kierkegaard’ın estetiği üzerine yazdığı çalışmayla doçent oldu. Hitler’in iktidara gelmesi üzerine Almanya’yı terk etti ve önce İngiltere’deki Merton College’da, daha sonra da ABD’deki Princeton ve Berkeley üniversitelerinde öğretim ve üyeliği yaptı. 1950 yılında doğduğu kente döndü ve öldüğü zamana kadar Frankfurt Üniversitesi’nde dersler verdi.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü çevresinde bir araya gelen kuramcıların oluşturduğu Frankfurt Okulu’nun en önemli temsilcilerinden ve de kurucularından olan Theodor Adorno, bu  yapılanma altında önemli çalışmalara imza attı. Bilimsel ve mali özerklik temeli üzerinde, sosyal araştırmaya yönelik bir akademi olması amacıyla kurulan enstitüde Max Horkheimer, Herbert, Marcuse, Erich Fromm, Pollock gibi önemli isimler yer aldı. Nazi iktidarı sürecinde sekteye uğrayan Frankfurt Okulu çalışmaları, Nazi iktidarı ve II. Dünya Savaşı dönemini kapsayan sürgün dönemlerinden sonra Adorno kurumun başına tekrardan geçti. 1958 yılınsan sonra da özellikle felsefe ve eleştirel sanat sosyoloji alanlarında güçlü eserler verildi. Çok yönlü bir filozof olan Adorno çeşitli alanlarda fikir üreterek eserler ortaya koydu. Toplum ve idelojoji, estetik görüş, müzik vb. farklı sosyal ve sanatsal olgular üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Martin Jay(Çev. Ünsal Oskay), Theodor W. Adorno. “Örselenmiş Bir Hayat”, Marmara İletişim Dergisi, sayı.1, 1992

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun