Theodor Herzl

Theodor Herzl
  • Doğum : Mayıs 1860 - Budapeşte
  • Ölüm : 3 Temmuz 1904- Avusturya
  • Kişiliği : Siyonizm'in kurucusu, Günümüz İsrail Devleti'nin fikir babası
  • Mezuniyet : Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Avrupa’da baskı altında tutulan Genç Yahudiler kendilerine vaad edilmiş topraklara götürecek bir modern Mesih arayışına girdikleri sırada karşılarına çıkan ve bugünkü siyasal Siyonizm’in babası olan Theodor Herzl, günümüz İsrail Devleti’nin fikirsel temelini atan kişidir. İsrail Devleti’nin kuruluşundan çok önce doğmasına rağmen, bugün resmi olarak İsrail’in kurucusu sayılan, Macar Yahudisi Avusturyalı Theodor Herzl, dindar bir aile içerisinde yetişip Avrupa’nın köklü üniversitelerinden Viyana Üniversitesi’ni tamamladı. Okulu bitirmesinin ardından gazetecilik merakı ile 1891 yılında Avrupa’da tanınmış olan Neue Freie Presse’nin Paris temsilciliğini yaptı.

Herlz’in Siyonist düşüncelerini geliştiren olgu şüphesiz Dreyfus adlı Yahudi asıllı bir yüzbaşının iddiaya göre haksız yere casuslukla itham edilerek Fransa’da yargılandığı dava ve ardından gelişen olaylar olmuştur. Dreyfus hadisesinin Fransa’da yeni bir antisemitizm dalgasının patlak vermesine sebep olması Herlz’in düşüncelerini etkileyerek Yahudilerin geleceği konusunda fikir beyan eden bir kitap yayınlamasına vesile oldu.  Ona göre Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulabilmesi için her şeyden önce dünyadaki bütün Yahudilerin teşkilatlanması gerekmekteydi. Ve yine Herzl’e göre Yahudi sorunu antisemitizmin bir sonucu olarak gelişmişti ve Yahudilerin içinde yaşadığı bütün milletler ya gizliden gizliye ya da açıktan açığa antisemitistti. Bu kitabında Yahudilerin bir ulus vücuda getirecek ve bir devlet kurabilecek özelliklere sahip olduklarına inancının tam ve kesin olduğunu, Yahudi meselesinin ne sosyal ne dini bir mesele, keza onun milli bir mesele olduğunu dile getirmiştir. Çözümü de ancak, bir meclis dâhilinde medeni dünya milletleriyle anlaşarak, onu siyasal bir dünya meselesi yapmakla mümkün görmektedir. Yeni bir Yahudi devleti kurma düşüncesinde olan Herlz’in Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’le konu üzerinde görüştüğü bilinmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sedat Kızıloğlu, İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in Gelişimi, Kırkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, cilt.2, sayı.1

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun