Tevfik Rüştü Aras

Tevfik Rüştü Aras
  • Meslek : Türk siyaset adamı
  • Önem : Tek parti döneminde on üç yıl dışişleri bakanlığı yapması
  • Doğum : 1883 – Çanakkale
  • Ölüm : 5 Ocak 1972 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Çiçek Hastalığı, Isıtma, Papatatis Humması, Lozan’ın İzlerinde 10. Yıl, Görüşlerim

Tek parti döneminde on üç yıl dışişleri bakanlığı görevi yürüten Türk siyaset adamı Tevfik Rüştü Aras, Çanakkale’de dünyaya geldi. İzmir, Selanik ve İstanbul’da doktorluk yaptıktan sonra siyasete atılarak İttihat ve Terakki Fırkası’na üye oldu. Mütareke dönemi sırasında Meclis-i Ali-i Sıhhi(Yüksek Sağlık Kurulu) üyesi idi. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Menteşe yani şimdiki ifadesiyle Muğla milletvekili olarak girdi. Bir süre, Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeliği yaptı. Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Aras, 1923 yılında İzmir milletvekili ve dışişleri bakanı oldu. 1938’değin bu görevde kaldı. Bakanlığı sırasında Türkiye-SSCB dostluğunu geliştirmek ve Balkanlar’daki anlaşmazlıkları çözümlemek doğrultusunda çaba gösterdi. Türkiye adına katıldığı uluslararası toplantılarında, silahsızlanma, büyük devletlerin hegemonyacı siyasetlerinin engellenmesi gibi konuları dikkati çekti.

Tevfik Rüştü Aras, 1939 yılında Londra Büyükelçiliği’ne atanana kadar İzmir milletvekilliğini sürdürdü. 1943 yılında emekliye ayrılan Aras, İnönü ile aralarındaki sürtüşme nedeniyle 1946’da çok partili döneme geçildikten sonra Demokrat Parti’yi destekledi. Başta Tan olmak üzere çeşitli yayınlarda yazılar yazdı. 1952-1959 yılları arasındaki İş Bankası Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 27 Mayıs sonrası Yeni Türkiye Partisi’ni desteklemekle birlikte etkin olarak siyasete katılmadı. Tevfik Rüştü Aras, anıları ve siyasal konulara ilişkin yazılarının yanı sıra Academie Diplomatique Internationale(Uluslararası Diplomasi Akademisi) tarafından yayımlanan Diplomasi Sözlüğü’ndeki Türkiye’nin Dış Siyaseti maddesini yazdı. Öte yandan tıp alanında yazdığı Çiçek Hastalığı, Sıtma ve Papatatis Humması adlı kitapları vardır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sayın Tevfik Rüştü Aras'ın Özgeçmişi, TC. Dışişleri Bakanlığı, Erişim Tarihi:18.12.2018

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun