Tayyare Apartmanları

Tayyare Apartmanları
  • Yapılış Tarihi : 1919-1922
  • Mimar : Mimar Kemaleddin
  • Yer : İstanbul, Laleli

Farklı işlevlerin kullanılan ortak alanda çözümlediği çok katlı sosyal konutların ilk örneği olarak tasarlanan Tayyare Apartmanları, mahremiyeti esas alan Türk ev yaşamının 20. Yüzyıldaki dışa açılmasına öncülük etmesiyle çığır açıcı nitelikte olduğu kadar, İstanbul’daki ilk betonarme iskelet sistemiyle gerçekleştirilen üstün estetik nitelikli mimarisiyle de benzersiz bir yapıdır. Mimar Kemaleddin Bey tarafından İstanbul Laleli’de inşa edilen, hem apartman hem de toplu konut niteliğindeki Tayyare Apartmanları’nın yapılmasındaki asıl amaç, 1918 yılında Cibali, Fatih, Altımermer yörelerinde çıkan yangından evlerini ve ailelerini yitiren kişilerin barınma ihtiyacını karşılamaktı. Bu nedenle ilk kez “Harikzedegan Apartmanları” olarak adlandırılmışlardır.

Binaların yapımı 1919’da başlamış, 1922’de tamamlanmıştır. Harikzedegan Apartmanları Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra gelir sağlamak amacı ile yeni kurulan Türk Hava Kurumu’na devredildi, 1980’li yıllarda otele dönüştürüldü. 25 dükkân, 124 daire ve bunlara bağlı olarak kullanıma açık/kapalı teras, çamaşırlık, kömürlük gibi servisleri içeren bu konut topluluğu birbirini kesen iki iç sokağın çevresinde inşa edildi, ortalarında ortak olarak kullanılan avluları bulunan dört bloktan oluşmuştu. Tayyare Apartmanları İstanbul’da betonarme iskelet sistemi ile gerçekleştirilen ilk yapı grubudur. Tayyare Apartmanları’ndaki plan çözümleri Batı Avrupa kentlerinde, sanayi devrimi sonrasında hızla artan, kentsel nüfusun barınma gereksinimini karşılamayı amaçlayan, çok katlı sosyal konut yapılarının plan çözümlerini anımsatmaktadır

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Tülin Görgülü, Apartman Tipolojisinde Geçmişten Bugüne; Kira Apartmanından Rezidansa Geçiş, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, sayı.14, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun