Takiyüddin

  • Kişilik : Bilim adamı, matematikçi, astrolog
  • Doğum : 14 Haziran 1526
  • Ölüm : 1585 - İstanbul

16. yüzyılda yetişen en önemli bilginlerden biri olan Takiyüddin ibn Maruf, Şam’da dünyaya geldi. Din üzerine eğitimini Şam ve Kahire’de tamamladıktan sonra müderrislik ve kadılık görevlerini icra etti, kadılık görevi ardından ise Mısır Kadısı Abdülkerim Efendi ile Abdülkerim Efendi’nin babası Kutbeddin Efendi’nin teşvikleriyle ilerleyen yaşına rağmen matematik ve astronomi gibi akli bilimlere merak sardı. Kutbeddin Efendi, elinde bulunan rasat aletlerini ve dedesi Ali Kuşçu'ya ve Gıyasüddin Cemşid el-Kaşl'ye ait matematik ve astronomi kitaplarını Takiyüddin'e verdi ve onun bu alanlarda gelişmesine önemli katkıda bulundu.

Takiyüddin, sadece matematik, astronomi ve optik sahalarına yapmış olduğu katkılarla değil, aynı zamanda İstanbul'da kurmuş olduğu rasathaneyle de Türk bilim tarihinde seçkin bir yere sahip oldu. Dönemin en gelişmiş rasat aletleriyle donatılmış olan bu rasathanede takriben beş yıl süreyle yaptığı araştırmalar sonucunda hazırlamış olduğu astronomi cetvelleri hayret verici bilimsel yenilikler içermektedir. Astronomide oluşturduğu hesaplar kuşkusuz iyi bir matematik bilgisi gerektiriyordu. Bu açıdan bakıldığında Takiyüddin, trigonometri alanında yaptığı çalışmalarla meşhurdur. Farkı disiplinlere olan eğilimi, onu komple bir bilim adamı yapmıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hüseyin Gazi Topdemir, Takiyyüddin er- Rasid, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2010, cilt.39, sf.446

Remzi Demir, Takiyüddin İbn Maruf’un Ondalık Kesirleri, Trigonometri ve Astronomiye Uyarlanması, 1999, cilt.11, sf.403-404

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun