Taceddinoğulları Beyliği

  • Tanım : 14. yüzyılın ikinci yarısında Niksar-Kelkit yöresinde kurulan hanedan ve beylik

Beyliğin ve hanedanın kurucusu Taceddin Bey’in Selçuklu soyuna mensup olduğu ileri sürülüp; merkezi ise Niksar olup sınırları bazen Kelkit, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’a kadar genişlediği bilinmektedir. Taceddin Bey önceleri Amasya Emiri Hacı Şadgeldi’ye tabi idi, ayrıca Eretnaoğulları’na vergi veriyordu. Bölgede Kadı Burhâneddin’in gücünü arttırması Taceddin Bey’i de etkiledi ve 1379 yılından itibaren bağımsız hareket etmeye başladı. Trabzon Komnenosları onunla yakınlaşma çabası içine girdi ve III. Alexios kızı Eudokia’yı, Taceddin Bey ile evlendirdi. Taceddin Bey, Eudokia’yı aldıktan sonra hakimiyet bölgesi Limnia’ya (Terme/Çarşamba yöresi) döndü. Bu durum onun bölgenin güçlü emirlerinden olduğunu göstermektedir. Taceddin Bey Süleyman Bey’in idaresindeki Ordu ve Ünye taraflarına giderek 12.000 kişilik bir kuvvetle Ordu’ya yürüdüyse de Süleyman Bey ile yaptığı savaşta bozguna uğradı ve 3000 adamıyla birlikte 1386 yılında hayatını kaybetti.

Taceddin Bey’in ölümünün ardından Niksar Kadı Burhaneddin’e teslim oldu. 1398 yılında Yıldırım Bayezid Canik bölgesine gelince Taceddinoğlu Mahmud, Hacı Emiroğlu Süleyman ve Taşanoğulları onu metbu tanıdılar. Aynı yılın yazında Kadı Burhaneddin, Akkoyunlu Karayülük Osman tarafından öldürülünce toprakları Osmanlı Devleti’ne katıldı. Bu sırada Osmanlı Devleti’nin hizmetine giren Taceddinoğlu Mahmud’un toprakları da Osmanlı sınırlarına dahil oldu. 1456 yılından sonra kaynaklarda Taceddinoğulları’yla ilgili herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Taceddinoğulları’na ait herhangi bir sikkeye rastlanmaması ise onların başka bir beyliğin veya devletin parasını kullandıklarını düşündürmektedir. Taceddinoğulları’nın Niksar, Çarşamba, Terme ve Ünye dolaylarında bazı imar faaliyetlerinde bulundukları bilinmektedir. Çarşamba’da ahşap mimarinin ilginç örneklerinden biri olan Ordu köyü camisi 1424 yılında Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kofoğlu, Sait, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2010, cilt: 39, sayfa: 343 – 345

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun