Süleyman Paşa

Süleyman Paşa
  • Ölüm Tarihi : 1357
  • Babası : Orhan Gazi
  • Kardeşleri : I.Murat, Fatma Hatun, Şehzade İbrahim, Şehzade Kasım, Şehzade Halil

Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa Osmanlı Devleti'ni Rumeli bölgesine geçiren Şehzadedir. Kaynaklarda yiğitliği, cömertliği ve gazalarda atılganlığı ile meşhur olmuş gazilerin önderi olarak vasıflandırılır. Süleyman Paşa, Orhan Gazi'nin 1329 yılında Bizans'la yaptığı Pelekanon Savaşı'nda bulunduğu tam olarak bilinemese de 1331 İznik fethi ve 1337 İzmit fethinde yer aldığı biliniyor. Bu bölgelerin yöneticiliği kendisine verildiğinde başarılar gösteren Süleyman Paşa 1348 yılından itibaren Çanakkale üzerinden geçtiği Rumeli bölgesinde de başarılar elde etmiş ve Bizans'a karşı uyguladığı politikalar ile bölgeyi yurt edinme stratejisi ile Türklerin yerleşimine açmıştır.

Süleyman Paşa 1348 yılında geçtiği Rumeli bölgesine Bizans'ın iç savaş içinde bulunduğu bir dönemde ve İmparaotor olmak isteyen İonnaes Kantakuzenos'un talebi ve desteği ile geçti. Kantakuzenos Orhan Gazi'den taht için yardım istemişti ve bunun üzerine Orhan Gazi de Süleyman Paşa'yı bölgeye göndererek kendisine bağımlı bir Bizans oluşturmak istedi. Kantakuzenos'a göre; Süleyman Paşa, Balkanlardan gelen Sırp tehdidini bertaraf edip taht için yardım ettikten sonra tekrar Anadolu'ya dönecekti. Fakat Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa Sırp tehdini yok ederek Balkanlarda ilerlemeye başladı ve Osmanlı'nın Rumeli fetih hareketlerinin başlangıcı oluşturarak devletin Avrupa'ya yayılması ve cihan devleti olmasının önünü açmış oldu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Feridun Emecen, Süleyman Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.38, sf.94-96

Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - 1, İş Kültür yay, 2012, sf.49-53, 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun