Süleyman Askeri

Süleyman Askeri
  • Meslek : Osmanlı askeri
  • Doğum : 1884 - Prizren
  • Ölüm : 1915 - Basra

Bugün Kosova’ya bağlı Prizren şehrinde dünyaya gelen Süleyman Askeri, askeri bilgisinin temelini attığı Harp Akademisi’ndeki eğitimlerini tamamladıktan sonraki süreçte mümtaz yüzbaşı rütbesiyle 3. Ordu emrine atandı. II. Meşrutiyetin dinamiklerini oluşturan olaylarda etkin olarak yer aldı. Genç yaşına rağmen hızla gerçekleşen askeri yükselişinin ardından 1909 yılında kolağası rütbesine yerleşen Süleyman Askeri, jandarma birliklerini organize etmesi için Bağdat’a gönderildi. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, İtalyan işgaline karşı Trablusgarp'ın müdafaasında görev aldı. Bunu takip eden süreçte 10. Kolordu Kurmaylığına tayin edildi. Osmanlı İstihbarat faaliyetleri adına önemli bir konumda olan Teşkilat-ı Mahsusa’nın yönetiminde de yer alan Süleyman Askeri, teşkilat içinde Enver Paşa’dan sonra ikinci adam oldu.

Enver Paşa’nın yakın arkadaşı olan Süleyman Askeri, Cemal Paşa’nın tarifi ile iyimser, biraz aceleci, atılgan bir idareci ve fedakâr bir subaydı. Kısa süren ömrüne birçok başarı sığdıran Süleyman Askeri’nin kariyerinin en önemli evresi 1914-1915 yıllarında Irak’ta gerçekleştirdiği faaliyetler oldu. Enver Paşa’nın emriyle görevlendirilen Süleyman Askeri’nin bu görevdeki ilk işi Osmancık Taburu olarak bilinen bir özel kuvvetler birliği oluşturmak oldu, ancak Trablusgarp’ta gösterdiği başarıyı hesap edilmeyen durumlar nedeniyle Irak’ta gösteremedi. 11 Nisan 1915’te İngilizler tarafından yapılan taarruz, Arap aşiretlerinin de İngilizlere desteğiyle gerçekleşince, Türk birlikleri çok sayıda kayıp verdi.  Verilen kaybın üzerine, kuvvetlerin geri çekilme önerileriyle karşılaşan Kurmay Yarbay Süleyman Askeri, yaralı haldeyken bindirildiği arabada kendini vurarak intihar etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Gönül Güneş, Teşkilat-ı Mahsusa ve Birinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 85, 2013, s.113-117

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun