Şükrü Elçin

Şükrü Elçin
  • Meslek : Halk edebiyatı araştırmacısı
  • Doğum : 6 Kasım 1912 – Florina
  • Ölüm : 27 Ekim 2008 - Ankara
  • Ebeveynler : Çelenkoğlu ailesinden Murat Bey, Küçük Hâfız Bey sülâlesinden Ayşe Hanım
  • Başlıca Eserleri : Kerem ile Aslı Hikâyesi, Anadolu Köy Orta Oyunları: Köy Tiyatrosu, Türk Bilmeceleri, Çocuklarımıza Şiirler, Ali Ufkî: Hayatı, Eserleri ve Mecmûa-i Sâz ü Söz, Halk Edebiyatı Araştırmaları, Halk Edebiyatına Giriş, Gevherî Divânı: İnceleme-Metin-Dizin-Bibliy

Günümüzde Yunanistan sınırları içinde bulunan Florina kasabasında doğan Halk edebiyatı araştırmacısı Şükrü Elçin, Lozan Antlaşması’ndan sonra ailesiyle beraber Yunanistan’dan getirilerek Manisa Turgutlu’ya yerleşti. Türkiye’ye gelince düzenli bir öğrenim gördü; ilk, orta ve lise tahsilini tamamladı. 1935’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 1939 yılında buradan ve Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Sivas ve Denizli liselerinde, Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu’nda edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu yıllarda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Pertev Naili Boratav’ın danışmanlığında Kitâbî-Mensur, Realist İstanbul Halk Hikâyeleri adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ardından iki yıllığına Paris’e gönderildi. Sorbon Üniversitesi Yüksek Tetkikler Okulu’nda André Varangac’ın folklorla ilgili derslerini takip etti. 1951’de yurda döndü. Ankara Kız Lisesi’nde iki aylık öğretmenlikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Türk Kültür Eserleri Bürosu’nda sekreter olarak görevlendirildi. Bir süre Ankara Atatürk Lisesi ve Maarif Koleji’nde görev yaptı. 1958’de Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine tayin edildi. 1962’de Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu) adlı teziyle doçent oldu.

Doçentliğinden sonra 1964’te Hacettepe Üniversitesi’nde görev alan Elçin, burada ilk yıllar Türkçe-kompozisyon dersleri verdi. Ardından Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu, bölümün ilk başkanlığını yaptı; aynı yıl profesörlüğe yükseltildi. Londra ve Viyana kütüphanelerinde Türkçe yazma eserler üzerine incelemeler yapmak için 1971-1972 ve 1974 yıllarında yurt dışında bulundu. 13 Temmuz 1982’de yaş haddinden emekliye ayrıldı. Hacettepe Üniversitesi’nde Türkçe dersleri koordinatörlüğü görevini yürüttü. Şükrü Elçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı, Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu üyesi olarak bir dönem hizmet verdi. Yazı işleri müdürü ve imtiyaz sahibi olarak Türk Kültürü ve Türk Kültürü Araştırmaları gibi dergilerin düzenli yayımlanmalarını sağladı. Türk kültürüne ve özellikle Türk halk edebiyatına yaptığı hizmetlerden dolayı birçok ödül aldı. Vefatından sonra cenazesi Ayvalık’a götürülerek buradaki aile mezarlığına defnedildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Albayrak, Nurettin, Şükrü Elçin, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: EK-1, syf: 400

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun