Solon

Solon
  • Önem : Antik Yunan'da devlet adamı, komutan. Demokrasinin pratik hayata geçmesinde önemli rol oynayan kişi
  • Doğum : MÖ 658
  • Ölüm : MÖ 558

Antik Yunan’ın efsanevi yedi bilgesinden biri olan Solon devlet adamı ve komutandır. Atina devlet sisteminde yaptığı reformlar dünyanın ilk demokrasisinin ortaya çıkmasını mümkün kıldı. Aristokrat bir aileden dünyaya gelen Solon, ilk olarak rahip şehir devleti Megara’ya karşı Salamis Adası’nın kontrolü için yürüttüğü başarılı mücadelenin sonucunda ünlendi. Solon daha sonra Antik tarihçi Plutarch’ın verdiği bilgiye göre MÖ 594’te kanun yapıcı seçildi. Solon’un reformları birkaç yıl yürürlükte kalmış olsa da Yunan anayasal sisteminin oluşmasında ilk adım teşkil etti. Solon’un ölümünden yıllar sonra MÖ 507’de bir asilzade olan Cleisthenes Atina’da iktidarı ele geçirdiğinde Solon kanunlarına dayanan demokratik bir yapı oluşturdu. Bu dönemde şehrin kültürel, felsefi ve askeri yapısı Solon’dan taşıdığı izler sayesinde görülmemiş bir gelişme yaşadı.

Solon Atina’da göreve geldiği sırada yasaları gözden geçirdi ve cezaları daha az haşin hale getirdi. Ayrıca şehrin yönetim sisteminde reform gerçekleştirdi. Onun sayesinde iktidar, asillerden halka doğru kaymaya başladı. Bu dönemde tüm yurttaşların dava açabilmeleri yasallaştı. Jürileri halka açık hale getirildi. Demokratik meclisin atası olan “Dört Yüzler Konseyi” adında bir temsil organı oluşturuldu. İki yıllık görevin ardından görevden ayrılan Solon Akdeniz’i dolaşmaya başladı. Aradan on yıl geçtikten sonra ömrünün son yıllarında Atina’ya döndüğünde yaptığı reformların önemli bir bölümünden vazgeçildiğini gördü ve hayal kırıklığına uğradı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun