Sokrates

Sokrates
  • Önem : Antik Yunan'ın en önemli filozoflarından
  • Doğum : MÖ 470
  • Ölüm : MÖ 399

Yunan felsefesinin en önemli isimlerinden, Atina’nın usta öğretmeni Sokrates, günümüzde tarihin en önemli düşünürleri arasında yer almaktadır. Antik Yunan filozoflarından oluşan, içerisinde Platon gibi önemli bir filozofun da bulunduğu çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Hayatı boyunca düşünce üreten ancak düşüncelerini derleyecek kitap yazmayan Sokrates’in düşüncelerinin buna rağmen yaşıyor olması önemlidir. Entelektüel bir kışkırtıcı olarak Atinalılarla sürekli olarak politika ve ahlak konusunda sürtüşmeler yaşayan Sokrates bu bitmek bilmeyen mücadelesi hayatına mal oldu. 71 yaşında şehir yöneticilerine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Suçlu bulunmasının ardından Sokrat’a kendi suçu için nasıl bir cezayı uygun gördüğü sorulmuştur. Buna yanıt olarak Sokrat; liderlerin cehaletini ifşa ettiği için kendisine maaş bağlanması gerektiğini söylemiştir. Sonuç itibariyle Sokrates, baldıran zehri içerek intihar etti.

Sokrates’ın ilgi çekici bir görünümü ve kendine özgü, Sokratik yöntem denilen bir eğitim stili vardı. Eski kıyafetler giyer, saçlarını uzatırdı. Bilindiği kadarıyla düzgün gelir getiren bir işi yoktu. Atinalılar dersleri karşılığında ona ücret ödemeyi teklif etmişlerse de Sokrat bunu reddetmiştir. Öğrencilerin yargılarını ve temel varsayımlarını sorgulayan acımasız sorulara dayanan bir eğitim sistemi geliştirmişti. Öğrencilerine bilgi yüklemesi yapmaktansa onlara din ve politikanın çelişki ve nüanslarını tartışmalarını sağlayacak sorular sormayı tercih ederdi. Sokrat, Atina’nın Perikles’in etkisiyle yükselişe geçtiği altın çağını da, sonraki düşün dönemini de gördü. Çeşitli savaşlarda yer aldı. Genellikle politikadan uzak durdu ve şehrin demokratik yönetim sistemine şüpheyle yaklaştı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun