Sofi Huri

Sofi Huri
  • Meslek : Yazar, mütercim
  • Doğum : 1897- Halep
  • Ölüm : 1983 - Atina
  • Başlıca Eserleri : Râbiatü’l-Adeviyye, İbrâhim Bin Edhem Çeviri Eserleri: Kırmızı İskarpin, Florence Nightingale, Kalp Huzuru, Mağlupların Zaferi, Gandhi, Kılıçsız Mücahit, İslâm’da Dinî Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, Sind Halk Şiirinde Hallâc-ı Mansûr, Kebîr, Kebîr’den Seçm

Hristiyan bir Arap ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Sofi Huri çocukluğundan itibaren babasının bir din âlimi, reîs-i rûhânî olması dolayısıyla tasavvuf ve gönül dünyasına uzak sayılmazdı. Çocukluğunda babasının dostları arasında Mevlevî şeyhlerinin de yer aldığını, onlarla sık sık bir araya geldi. İş yaşamına İstanbul Amerikan Bord Neşriyat Dairesi’nde başladı. Henüz çok genç yaştayken Frederic MacCallum ile tanıştı. Babasından sonra kendisinin fikrî ve mânevî hayatına yön veren bu zattan on beş yıldan fazla bir süre istifade etti. ilâhiyat ve felsefe alanında araştırmalar yapan Sofi Huri. Gandhi’nin düşüncelerinden ve konuşmasından etkilendi. İlâhiyatçı ve şarkiyatçı Randel Harris ile tanıştıktan sonra Doğu’nun mistikleri ve İslâmiyet’in büyükleriyle tanışıklığı gerçekleşti. Meslek hayatı boyunca çalışmalarını tasavvuf ve felsefe eserlerinin mütalaası ve tercümesi üzerine yoğunlaştırdı. Bu sebepten ötürü tasavvufçuların düşüncelerinden etkilendi. Kenan Rifâî’nin vefat etmeden önce onun meclisine bir hıristiyan sıfatıyla girdi. Onun vefatından sonra öğrencisi Samiha Ayverdi ve çevresiyle görüşmeyi sürdürdü. Ken’an Rifâî için Ayverdi ile üç arkadaşının hazırladığı kitap hakkında “Mürşid, Mürebbî, Filozof ...” başlıklı bir makale yazdı. Kenan Rifâî hakkında yazdığı makale bir bakıma kendi hayat hikâyesi niteliğinde idi.

Doğu mistisizminden etkilenerek tasavvufa yönelen Sofi Huri Kenan Rifâî’nin tekkelerin açık olduğu yıllarda sohbetlerinde Mes̱nevî-i Şerîf’in I. cildine yapmış olduğu şerhe ait,  Samiha Ayverdi, Nihad Sâmi Banarlı, Safiye Erol ve Nezihe Araz’ın da bulunduğu talebelerinin tuttuğu notların bir kitap haline getirilmesi çalışmalarına katıldı. 1956-1960 arasında Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Fatih semtindeki evinde düzenlenen aylık toplantılarda bulundu. Birçok tercüme ve telif eser yayımladı. Bir çok dile hakim olan Sofi Huri’nin bildiği diller arasında Türkçe, Arapça, Ermenice, Yunanca, Latince, Fransızca ve İngilizce yer alır. Bu yetkinliği sayesinde Amerikan Bord Neşriyat Dairesi’ndeki çalışmaları sırasında Redhouse Sözlüğü’nün de editörlüğünü yaptı. Yunanlı eşiyle kısa süren evliliğinden bir oğlu ve bir kızı oldu. Müslümanlığa ne zaman geçtiği hakkında bilgisi bulunmayan Huri Atina’da kızının ve oğlunun yanında vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Tahralı, Mustafa, Sofi Huri, diyanet İslam Ansikloepdisi, 2016, c.Ek-2, sf.521

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun