Simon Bar Kohba

  • Önem : Roma İmparatorluğu'na isyan eden Yahudi kumandan
  • Yaşadığı Dönem : 2. yy

Simon Bar Kohba 132 yılında Roma İmparatorluğu’na isyan eden bir Yahudi kumandandır. Romalılar Judea’yı yeniden fethedene kadar üç yıl hüküm sürdü. 1800 yıl sonra İsrail kurulana kadar eşi benzeri görülmeyecek olan Yahudi devletinin lideri oldu. Bar Kohba’nın isyandan önceki hayatına dair pek az şey bilinmektedir. İsrail’in antik çağdaki kralı Davud’un soyundan geldiği söylenmektedir. Bu kan bağı nedeniyle, Bar Kohba kimi Yahudiler tarafından Mesih kabul edilmiştir.

Simon Bar Kohba önderliğindeki isyan Hadrian’ın geleneksel Yahudi adetlerini yasaklaması üzerine başladı. Hadrian barbarca bulduğu bebek sünnetini yasaklamak istedi. Kudüs Tapınağı’nın kalıntıları arasında bir Pagan tapınağı inşa etmek istemesi de Yahudiler arasında büyük bir infiale yol açtı. Bar Kohba’nın ayaklanmasına dört yüz bin asker katıldı. Asiler yüzlerce kasabanın kontrolünü ele geçirdi. Romalıları kalelerinde çıkarmış, Yahudi kanunlarının uygulanmasını sağlamışlar ve kendi paralarını basmışlardır. Yaklaşık üç yıla yakın süre boyunca, Hadrian yeni bir ordu yollayana kadar Judaea fiilen bağımsız kaldı. Bar Kohba’nın isyanının bastırılmasından sonra, İmparator Hadrian Yahudiliği ortadan kaldırmak amacıyla kanunlar çıkartarak ondan intikam aldı. Bu kapsamda Yahudilerin ülkelerinden çıkartılmasını emretmiş ve bu olay Yahudi diasporasının oluşmasında çok önemli rol oynamıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun