Shaka Zulu

  • Meslek : Bir Güney Afrika kabilesi olan Zuluların en önemli hükümdarı
  • Doğum : 1787
  • Ölüm : 1828

19. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğine karşı büyük direniş sergileyen Afrikalı bir kabile konfederasyonu olan Zuluların tarihindeki en önemli kralları arasında yer alan Shaka Zulu, kanlı savaşlarla geçen on iki yıllık iktidarı döneminde günümüz Güney Afrikası’nın büyük bir bölümüne yayılan geniş bir imparatorluk kurdu. Aynı zamanda yüzyılın sonraki dönemlerinde İngiliz istilası ile mücadele edebilecek kadar güçlü bir ordunun temellerini ayan Shaka, Zulu şeflerinden birinin oğluydu. Annesi babasından ayrı yaşıyordu. Shaka altı yaşındayken annesiyle birlikte sürgüne gönderildi. Babasının ölümüyle birlikte sürgünden dönerek hak iddia eden Shaka rakiplerine karşı ölümcül saldırılar başlattı. Shaka’nın imparatorluğu kurmak için başlattığı savaşlar yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu. Ancak o yine de bir halk kahramanı olarak anıldı. Bıraktığı miras, günümüzde Güney Afrika’nın en büyük etnik gruplarından biri olan Zuluları bir arada tutmaktadır.

İktidarı elde etmek için kanlı savaşlara girişen Shaka, aynı zamanda komşu kabileleri de kontrol altına almaya çalışıyordu. Netice itibariyle onları kurduğu imparatorluğa katabildi. Ordusunu bu süreçte yeni silahlarla donattı ve güçlü bir yapıya dönüştürdü. Savaşlılarını birlikler halinde organize etti ve onlara savaşçı ruh kazandırdı. 1828 yılında Shaka’ya üvey kardeşi suikast düzenledi. Böylece Shaka’nın kurduğu imparatorluğu ele geçirmiş oldu. Shaka’nın anısı, ölümünden sonra Güney Afrika’da yaşamaya devam etti. Apartheid döneminde Zulular “Inkatha Özgürlük Partisi’nin çekirdeğini oluşturdular. Zulu, Apartheid karşıtı mücadelede yerli gücünün bir simgesi olarak kullanıldı.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun