Şevket Süreyya Aydemir

Şevket Süreyya Aydemir
  • Doğum : 1897-Edirne
  • Ölüm : 25 Mart 1976-Ankara
  • Meslek : Fikir adamı, iktisatçı, tarihçi, yazar

Şevket Süreyya Aydemir, Türk mütefekkir, iktisat tarihçisi, araştırmacı, öğretmen ve yazardır. Türkiye Komünist Parti’sine girerek faaliyetlerde bulundu. Kadro Dergisi'nin kurucusu ve Kadro Hareketi'nin önderlerindendir. Komünist fikir ve görüşleri yaymaya çalışan Aydınlık dergisinde yazılar yazmıştır. Bu yazıları sebebi ile tutuklanarak 10 yıl hapis cezası aldı. Atatürk ve İnönü dönemlerini kaleme aldığı ünlü biyografi ''Tek Adam'' eserini kaleme almıştır. Kemalist rejimin sıkı savunucusudur.

Hayatı

Balkan göçmeni fakir bir ailenin çocuğu olan Aydemir, 897 yılında Edirne’de doğmuştur. Edirne Muallim Mektebinde okurken Turancı görüşü benimsedi. I. Dünya savaşı sırasında gönüllü olarak askere yazıldı. Kafkasya Cephesi'ne giderek savaştı. 1919 yılında öğretmenlik yapmak üzere Azerbaycan’a gitti. Burada bulunduğu sırada Sovyet Devrimi'nin etkisinde kalaraka komünist fikirleri besimsedi. Moskova Üniversitesi'nde İktisat öğrenimi gördü. 1923 yılında tahsilini tamamladıktan sonra yurda döndü ve TKP idarecileri arasında yer aldı. 1927 yılında komünist fikirleri nedeni ile 2. kez tutuklanınca bu çizgisinden ayrılarak bir nevi milliyetçi komünizm anlayışını savunmaya başladı. 1928 yılında devlet hizmetine alınarak Yüksek Teknik Öğretim Umüm müdür yardımcılığına getirildi. Ankara Belediyesi İktisat Müdürlüğü, Ankara Ticaret Mektebi Kurucu Müdürlüğü, İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti Reisliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 1951 yılında devlet memuriyetinden emekli olunca kendini tamamen eser yazmaya adadı ve 1962 yılında Sosyalist Kültür Derneği kurucuları arasında yer aldı. 1976 yılında ise hayatını kaybetti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Ansiklopedisi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun