Şerif Hüseyin

Şerif Hüseyin
  • Doğum : 1853 - İstanbul
  • Ölüm : 1931 - Ürdün [Kudüs'te defnedildi]

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin arkasından İngilizler ile gizli bir anlaşma yaparak bir Arap Krallığı kurmaya çabalayan Hüseyin Bin Ali, Hâşimî Zevî Avn sülâlesinden Mekke Emîri Muhammed b. Abdülmuîn İbn Avn’ın torunudur. Amcasının vefat etmesi üzerine Kasım 1908’de Mekke Emîri görevine getirildi. Emir tayin edilmesinden sonra en önemli görevi, bedevîlerin isyanını bastırmak ve hacıların güvenliğini sağlamaktı. Hacıların emniyetle Şam’a dönmesini sağlayıp hem merkezî hükümet hem de bedevî kabileleri nezdinde itibarını arttırdı. Emirliğinin ilanından sonra çeşitli görüşmeler ve anlaşmalar ile kendisine destek toplamaya çalışan Hüseyin I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı yönetiminin gözünde otoritesi Mekke ile sınırlı bir görevli şeklinde görülüyordu. 1912 yılından itibaren İttihatçılar’ın merkezdeki siyasî meseleler üzerinde yoğunlaşması Şerîf Hüseyin’in bölgede gücünü arttırmasını sağladı. 1912 seçimlerinde iki oğlu Abdullah ile Faysal’ı Meclis-i Meb‘ûsan’a gönderdi. 1913’te Asîr’e yapılan harekâtta başarılı olması Şerîf Hüseyin’i bölgede daha güçlü hale getirdi. Giderek artan gücü karşısında 1914 yılında Osmanlı Devleti’ni yıkmayı hedeflediği gerekçesiyle görevden azledilmesi ve yerine Şerîf Ali’nin tayini edilmesi istendi.

Devlete ihanet etmekle suçlanan Şerif Hüseyin her ne kadar Osmanlı Devleti’ne sadık kalacağını ve savaşta kendisine düşen vazifeyi üstleneceğini belirtse de Mekke’de isyan başlattı. Pek çok yerden ardı ardına yapılan açıklamalarda Şerîf Hüseyin ihanetle itham edildi ve Müslüman bir devlete karşı İngilizler’le iş birliği yapmış olmaktan dolayı lânetlendi. Türkiye’de halifeliğin kaldırılmasının ardından kendini halife ilân etti. Fakat yakın çevresi dışında İslâm dünyasının her yerinde tepkiyle karşılandı. Akabe üzerinden Kıbrıs’a giderek İngilizler’e sığındı. Sürgün hayatı, 1930 yılında rahatsızlanarak Ürdün emîri olan oğlu Abdullah’ın yanına gidişine kadar sürdü. Bir yıl sonra öldü ve Kudüs’te defnedildi. 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Azmi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 38, 2010

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun