Şeref Akdik

  • Meslek : Ressam ve hat
  • Doğum : 1899 - İstanbul
  • Ölüm : 20 Haziran 1972 - İstanbul

Reîsülhattâtîn Kâmil Akdik’in oğlu olan ressam ve hattat Şeref Akdik, ilk ve orta öğrenimini Fâtih Merkez Rüşdiyesi’nde yaptı. Babasından hat meşketti ve sülüs, nesih, ta‘likte usta bir hattat oldu. Fakat resme olan büyük istidadı onu bu sanatı meslek olarak benimsemeye sevketti. Hoca Ali Rızâ Bey ve Çallı İbrahim’le tanışarak onların da teşvikiyle 1915’te Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne girdi. Ancak bir süre sonra savaş sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Savaştan sonra tekrar başladığı okulu M. Warnier, Ömer Âdil ve Çallı İbrahim’in atölyelerinde çalışarak 1924’te bitirdi. Bir yıl sonra açılan bir devlet imtihanını kazandı ve sanatını ilerletmek üzere Fransa’ya giderek Paris’te Julian Akademisi’nde Prof. Albert Laurence’le çalıştı. 1928’de İstanbul’a döndü. İlk yıllarından itibaren Güzel Sanatlar Birliği’nin üyesi oldu ve bütün karma sergilerine katıldı. 1941’den sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ressamları çeşitli bölgelere göndererek memleket manzaraları yaptırma çalışmalarına katıldı. “Sivas’ta Cer Atelyesi” ve Atatürk’ü makine başında tasvir eden “Telgrafhane” gibi eserlerini bu çalışmaları sırasında yaptı. Resmî görevini 1951 yılına kadar resim öğretmeni, o yıldan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye hocası olarak emekliliğine kadar sürdürdü.

İlk sergisini Ankara Halkevi’nde açan Şeref Akdik, gerek Paris’teki öğrencilik yıllarında gerekse memlekete döndükten sonra çeşitli ödüller kazandı. 1957’de o zamanki Şehir Galerisi’nde, geçmiş günleri konu alan ilk retrospektif sergisini ve akademiden emekli olduktan sonra da bu kurumun salonlarında aynı tarzda ikinci büyük sergisini açtı. Şeref Akdik resmin hemen her türünde çalıştı. Empresyonist prensiplere bağlı olup bilhassa manzara ve portrede çok başarılı örnekler verdi. Eserleri, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Galerisi başta olmak üzere Sakıp Sabancı, Ali Koçman, Kemal Erhan gibi kişilerin özel koleksiyonlarında bulunur. Şeref Akdik, ölümünden sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Güvemli, Zahir, Şeref Akdik, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1989, Cilt:2, syf: 235

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun