Selimiye Kütüphanesi

II.Selim’in Edirne’de Selimiye Külliyesi’nde kurduğu kütüphanedir. 1574 yılına tarihlenen yapı, külliye içindeki medreseye tahsis edildi. Zengin bir koleksiyon barındıran kütüphane, zamanla büyüdü. Kütüphanenin vakfiyesinde ilk olarak 400 kitap kayıtlı iken daha sonradan bu sayı arttı. Kitapların dizimi Fatih ve İsmihan Sultan kataloglarından model alınmış, külliye henüz tamamlanmadan kütüphane oluşturulmaya çalışıldı.

Genel Bilgi

1579 yılında oluşturulmuş bir vakfiyeye göre personel değişikliği bu kütüphanede görülmektedir. Emin, salih, alim üç hafız- kütübden ikisinin hattatlık, nakkaşlık gibi vasıflar barındırması şartı aranmış, gerektiğinde kitapların eksik sayfalarının tamamlanması istendi. Kütübhanedeki katib-i kütüblük görevi ise bir ek görev olarak üçüncü hafız-ı kütübe verildi. Dönemin diğer kütüphanelerinde olduğu gibi bu kütüphanede de ödünç kitap verilmekteydi.

III. Selim dönemine gelindiğinde kütüphane onarıldı ve yeniden teşkilatlandırıldı. Bu dönemde kütüphaneye çok sayıda kitap bağışlanarak kitap sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Yine bu dönemde kütüphanenin büyümesine doğru orantılı olarak 4 tane hafız-ı kütüb ile 1 tane mücellit tayin edildi.

19.yy.’ın sonlarına doğru II.Murat, II.Bayezid, Çelebi Mustafa, Hacı Ahmet, Hızır ve Ahmet Baki Efendi kütüphanelerindeki kitaplar Selimiye Kütüphanesi'ne nakledildi. İstanbul’da evkaf müzesinin kurulması sırasında sanat değeri taşıyan 110 kitap İstanbul’a gönderilmiş olup bu kitaplar hala Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

1983/84 yılında kütüphane camiisi ile birlikte onarılmış olup bugün hala hizmet vermeye devam etmektedir. Kütüphanede bugün 2600 yazma 5517 basma eser bulunmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Erünsal, E.İsmail, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 36, 2009

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun