Selahattin Pınar

Selahattin Pınar
  • Meslek : Şarkı bestekarı, Müzisyen
  • Doğum : 22 Ocak 1902 – İstanbul
  • Ölüm : 6 Şubat 1960 – İstanbul
  • Ebeveynler : Sadık Efendi, İsmet Hanım
  • Defin Yeri : Zincirlikuyu aile mezarlığı

Türk şarkı bestekârı ve tambur icracısı Selahattin Pınar ilköğrenimine babasının kadı olarak görev yaptığı Denizli’de başladıktan sonra babasının Saros ve Edirne’ye tayin edilmesi üzerine öğrenimine buralarda devam etti. Ailece İstanbul’a döndüklerinde bir süre İtalyan Ticaret Mektebi’ne devam ettiyse de musikiye olan ilgisi sebebiyle burayı bitiremedi. 19 yaşında tamamen musikiye yöneldi ve İstanbul’un en gözde gazinoları ile radyoda çok sevilen bir icracı oldu. Atatürk’ün de beğendiği sanatkarlardan olan Selahattin Pınar’ın ölümünden sonra Mecidiyeköy’de bir sokağa onun adı verildi. Bestelediği eserler, tamburdaki icrası ve okuyuşu ile dönemin en popüler sanatçıları arasında sayılan Selahattin Pınar annesinin aldığı ud dersleri sırasında musikiyle tanıştı; ancak o 19 yaşında tambura yöneldi ve bu sazda kendini kabul ettirerek “Tamburi Selahattin” olarak tanındı.

Darülfeyz-i Musiki Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alan Selahattin Pınar, ayrıca Şark Musiki Cemiyeti ve Türk Musikisi Ocağı kadrosunda bulundu, kısa süre Darütta‘lim-i Musiki çalışmalarına katıldı. Dört saz eseri ve bir cenaze marşı dışındaki bestelerinin hepsi şarkı formunda olup 150’nin üzerinde şarkı bestelediği, ancak bunlardan 84’ünü tasnif ettiği söylenir. Bazı şarkılarının usullerinde bile kendine özgü bir tarz sezilir. Sanatkarın halkı değil, halkın sanatkarı takip etmesi gerektiğini söyleyen Selahattin Pınar sahnede ve plaklarda pek çok sanatkara sazı ile eşlik etmiş, yumuşak sesiyle sahnelerde okumuş ve plak doldurmuştur. Sahnede sazı ile çalıp okuma şeklindeki icranın ilk defa onun tarafından başlatıldığı söylenir. Aynı zamanda viyolonist olan ve aşırı derecede hassas kişiliğiyle disiplinli bir hayat süren Pınar nazik bir İstanbul efendisi olarak tanınmıştır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Nuri, Selahattin Pınar Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2007, c.34, sf. 269-270

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun