Şehzade Korkut

  • Meslek : Osmanlı şehzadesi
  • Doğum : 1467, 1468 ? - masya
  • Ölüm : 13 Mart 1513
  • Ebeveynler : II. Bayezid , Nigar Hatun
  • Başlıca Eserleri : Kitâb bi-ĥalli işkâli’l-efkâr fî ĥilli emvâli’l-küffâr, Vesîletü’l-aĥbâb Ǿalâ vechi’l-îcâz,

1479 yılında dedesi II. Mehmed’in isteği üzerine sünnet edilmek için diğer kardeşleriyle birlikte İstanbul’a gönderilen Şehzade Korkut, dedesinin ertesi yıl vefatı üzerine ortaya çıkan karışıklıklar ve Cem Sultan’a karşı olan ekibin II. Bayezid’i tahta geçirme hazırlıkları dolayısıyla Veziriazam İshak Paşa tarafından babası gelinceye kadar ona vekaleten saltanat kaymakamı olarak tahta çıkarıldı. İki hafta kadar süren vekalet döneminde yeniçerilerin teskin edilmesi için ulufelerinin arttırılması, onun bu zümreler arasında sonraki dönemlerde de hatırlanacak ölçüde iyi bir etki bırakmasına yol açmıştır. Babasının saltanat makamını devralmasından sonra 1483 yılında sancağa çıkarıldı. 1502 yılına kadar annesiyla birlikte Manisa’da kalan Korkut, bu uzun idarecilik döneminde sancağının haslarını yetersiz görerek gelirlerine yeni ilaveler yaptırdığı gibi Midilli seferine asker göndermiş; ayrıca etki alanını genişletmek için Manisa’nın havasıyla uyum sağlayamadığı bahanesiyle Bergama’yı istemişti. Fakat ağabeyi Şehzade Ahmed’in onun faaliyetinden endişelenip babasını baskı altına alması sonucunda Manisa’dan Antalya’ya nakledildi.

O ise ısrarla Manisa’ya dönmek istediğini bildirdiyse de talepleri kabul görmeyince kendisine verilen büyük miktardaki yıllık gelirlerle Antalya Kalesi’ne kapandı. Bu inzivaya çekiliş saltanat hırsından çok uzak olduğunu, ilmi çalışmalarla meşgul olmak için kaleye kapandığını kaynaklar yazmaktadır. Kardeşleri arasında özellikle Şehzade Ahmed’in kendisine yönelik tehditleri onu çok endişelendiriyordu. Korkut’ta diğer kardeşi Selim’den taraf oldu ve Manisa’da iken Selim’e bağlılığını sürdürdü. Hatta Şehzade Ahmed’in kendisiyle ittifak yapma teşebbüsünden de onu haberdar etti. Gönderdiği mektuplarda sık sık Selim’e bağlılığını vurgulamakla birlikte kullandığı ifadeler saray çevresinde ve padişahta onun saltanat hevesinde bulunduğu kanaatine yol açtı. Fakat buna rağmen Selim ve yanındaki idareciler saltanat makamı için Korkut’un varlığını tehlikeli olarak görüyorlardı. Kardeşinin 10.000 kişiyle üzerine yürüdüğünü öğrenen Korkut, sadık adamı Piyale yanında olduğu halde Manisa’dan gizlice kaçıp Mısır’a gitmek için Tekeili yöresine doğru yola çıktı, ancak İstanos’ta bir mağarada yakalandı ve Bursa’ya götürülürken Eğrigöz kasabası yakınında kapıcıbaşı Sinan Ağa tarafından boğularak öldürüldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Emecen, Feridun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2002, cilt 26, sayfa: 205 - 207

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun