Şarlman

  • Önem : Batı Avrupa’daki Hristiyanlar’ın yaşadığı toprakları ilk kez birleştirmeyi başaran Frank Kralı
  • Doğum : 742
  • Ölüm : 824

Batı Avrupa’daki Hristiyanlar’ın yaşadığı toprakları ilk kez birleştirmeyi başaran Frank Kralı Şarlman, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun ilk hükümdarıydı. Kısa Pippin’in oğlu olan Şarlman, babasının ölümünden sonra ülkeyi kardeşi Carloman ile birlikte yönetti. Carloman’ın ölümünün ardından ülkenin tek egemeni haline geldi. Şarlman’ın miras aldığı Frank Krallığı, Pirinne Dağları’nın kuzeyi boyunda neredeyse Batı Avrupa’nın tümüne yayıldı. Hakimiyetinin ilk yıllarında, krallığın sınırlarını Almanya, İspanya ve İtalya’ya doğru genişletti.

Papa 3. Leo Şarlman’ı batının yeni imparatoru ilan ederek güçlü bir müttefik kazanmış oldu. Zira imparator unvanını alan kişinin, Roma’yı ve kiliseyi koruması gerekiyordu. Bu nedenle imparator ilan edilmek Şarlman’a büyük bir prestij kazandırdı. Batı Avrupa’da güçlü bir devlet yapısı oluşturarak Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle başlayan kaosa son verdi. Onun başlattığı huzur dönemi “Carolingian Rönesansı” olarak bilinen kültürel ve edebi yükselişe neden oldu. Ne var ki Frank İmparatorluğu, Şarlman’ın ölümünün ardından zayıflamaya başladı ve çok geçmeden torunlarının başında bulunduğu küçük krallıklara ayrıldı. Şarlman’ın taşıdığı “Kutsal Roma İmparatoru” unvanı,  bu unvanın ortadan kaldırıldığı 1806 yılına kadar Almanya ve Orta Avrupa’da başka liderler tarafından kullanılmaya devam etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun