Sarı Süleyman Paşa

  • Görev : Osmanlı Sadrazamı
  • Ölüm : 1687
  • Görev Yaptığı Dönem Padişahı : 4. Mehmet

Yerli tarihçiler tarafından hilekâr, sinsi, fitneci, zalim, yalancı gibi olumsuz sıfatlarla nitelenen Süleyman Paşa, 17. yüzyılın ortalarında saraya alındı. Sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa tarafından sadâret kethüdâlığına tayin edildi. Sel baskınına uğrayan Kâbe civarının temizlenmesi ve suyollarının tamiri için Mekke’ye gönderildi. Döndükten sonra mevcut görevine haseki sultan kethüdâlığı da eklendi. Vezirlikle rikâb kaymakamlığına getirildi. Babadağı muhafazasındaki askere serdar tayin edildi ve cepheye gönderildi, yapılan savaşlarda elde ettiği başarılar yıldızının parlamasına sebep oldu. Edirne’ye çağrılarak o sırada rahatsız olan Sadrazam Kara İbrâhim Paşa’ya kaymakam tayin edildi. IV. Mehmed, İbrâhim Paşa’yı azlederek yerine Süleyman Paşa’yı tayin etti. Budin muhafazasında bulunan Abdi Paşa’dan yardım talepleri gelmesine rağmen Süleyman Paşa’nın acele etmemesi üzerine Budin’in elden çıkmasının müsebbibi kabul edildi. Segedin’i kurtarma girişimi başarısız olunca Osmanlı ordusu Varadin’e, oradan da Belgrad’a çekildi. Aralıksız üç gün süren çatışma sonunda Avusturyalılar yenilip geri çekildi. Mohaç ovasına doğru kaçan Avusturya birliklerini takip ettirdi, Osmanlı gücü Çatalköprü civarında yenilgiye uğradı. Bozgunun ardından ordu hazinesi, bütün cephane, mühimmat ve defterhane Avusturyalılar’ın eline düştü, Macaristan’da yine birçok kale elden çıktı.

Başlangıçta Eğri’ye gönderileceklerinden haberi olmayan askerler durumu öğrenince güzergâhın tehlikelerle dolu olduğunu öne sürerek bu göreve gitmek istemediler ve sadrazamın da kendileriyle birlikte gelmesi gerektiğini söylediler. Çıkan ayaklanmada, askerler Defterdar Seyyid Mustafa Paşa’nın kendilerine teslim edilmesini istediler. Bu gelişmeler karşısında Süleyman Paşa çareyi bir miktar adamıyla birlikte kaçmakta buldu. Tuna’daki bir savaş gemisiyle Belgrad üzerinden Rusçuk’a, oradan da İstanbul’a gitti. İsyancılardan Dârüssaâde Ağası Yûsuf Ağa’ya gönderilen mektuplarda Süleyman Paşa’nın katledilmesi isteniyordu. Padişah huzurunda yapılan toplantıda Rikâb Kaymakamı Receb Paşa mühre tâlip oldu ve mutlaka âsilerin hakkından geleceğini söyledi. Ancak ayaklanma halindeki orduyu yatıştırmak için Süleyman Paşa’yı azleden IV. Mehmed, Belgrad’da kalmaları şartıyla mührü Siyavuş Paşa’ya gönderdi ve onu sadrazam tayin etti. Birkaç hafta gizlenen Süleyman Paşa yakalandı, boğduruldu ve kesik başı Filibe’deki isyancı askerlere gönderildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Abdülkadir, Sarı Süleyman Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, Cilt: EK-2,sf: 541-544

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun