Salim Başol

  • Doğum : 1908 - Yozgat
  • Ölüm : 28 Şubat 1990
  • Meslek : Hukukçu, hakim

Salim Başol, Türk hukukçu, hakim. Ağır ceza mahkemesi üyeliği ve başkanlığı vazifelerinde bulunmuştur. 1960 yılındaki ihtilalden sonra Yüksek Adalet Divanı başkanlığı vazifesine atanmış ve görevi icabı Yassıada’ya taşınmıştır. Burada Demokrat Parti idarecilerini çeşitli cezalara çarptırmıştır. Başol, yargılama sırasında peşin hükümlülüğü ve taraf tutmasıyla hukukun ve adaletin bildirdiği çizgiden ayrılmıştır.

Hayatı

1905 yılında Yozgat’ta doğmuştur. İlk ve orta tahsilinden sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1928 yılında Niksar hakimliğine tayin edilmiştir. 1949 yılında Yargıtay üyeliğine, 1954 yılında yargıtay başkanlığına seçilmiştir. MBK tarafından 1960 yılından sonra Yüksek Adalet Divanı başkanlığına getirilmiştir. Görevi icabı Yassıada’da Demokrat Parti üyelerinin mahkemesinin başkanlığını yapmıştır.

Yassıada Komutanı Albay Târık Güryay, Sâlim Başol’un başkanı olduğu Yüksek Adâlet Dîvânının nasıl bir hukuk düzeyinde vazife yaptığını hâtırât olarak şöyle nakl etti; “Bir gün, Millî Birlik Komitesinin iki üyesi Mûcip Ataklı ile Suphi Gürsoytrak öğlen yemeğine geldiler; “Yemeği senin odanda yiyeceğiz” dediler. Mahkeme başkanı Sâlim Başol’u da çağırdık. Dördümüz yemek yedik. Bunlar konuyu açtılar. Sâlim Başol’a dediler ki; “Reis Bey! Kararlarda 60’tan aşağı îdâm karârı verirseniz biz, yâni Millî Birlik Komitesi gayr-ı meşrû oluruz... Yâni 59 kişi olsa bizi meşru kılmaz. Başol da bunun üzerine dedi ki; “Bu kararları ben tek başıma verecek değilim. Dosyaları heyet hâlinde inceleyeceğiz. Belki yüz kişiyi asarız, belki üç asılır. Bu benim tek başıma vereceğim karar değil ki... Onlar da; “İşte” dediler. Mümkün olduğu kadar fazla olsun.”(Milliyet Gazetesi 6 Ocak 1985-E.Çölaşan)

Hiçbir hukuk devletinde görülmemiş bu olağandışı siyasi mahkemenin başkanı olan Salim Başol ve arkadaşlarının peşin hükümle verdikleri karar neticesinde Adnan Mederes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, MBK’nın tasdikiyle idam edilmiştir. Böylece Türk siyaset ve hukuk tarihine kara bir leke konulmuştur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun