Sakızlı Ahmed Esad Paşa

Sakızlı Ahmed Esad Paşa
  • Görev : Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından
  • Doğum : 1828 - Sakız
  • Ölüm : 28 Kasım 1875

Dürüst ve kanaatkâr bir devlet adamı olan Ahmed Esad Paşa Kaptanıderyâ Halil Rifat Paşa’nın aracılığıyla Mekteb-i Harbiyye’ye girdi. 1857’de buradan erkân-ı harbiyye yüzbaşısı rütbesiyle mezun oldu. Mesleğinde hızla yükseldi ve Sadrazam Fuad Paşa’nın teveccühünü kazanarak Paris sefareti ataşemiliterliğine ve Paris’teki Mekteb-i Osmânî müdürlüğüne tayin edildi. Bu sırada rütbesi de binbaşılığa yükseltildi. Çalışmaları takdir edilerek kaymakam ve miralay oldu. Sultan Abdülaziz’in 1867’de Paris’i ziyareti sırasında mirlivalığa yükseltildi ve padişah ile birlikte İstanbul’a döndü. Bu arada Âlî Paşa’nın da teveccühünü kazandı ve dönüşünden kısa bir süre sonra Dâr-ı Şûrâ-yı Askeriyye âzalığına tayin edildi. Dâr-ı Şûrâ-yı Askeriyye reisliğine ve ertesi yıl Hassa Ordusu müşirliğine getirildi.

Yunanca, Almanca, Fransızca ve İngilizce gibi bir çok yabancı dile hakim olan Ahmed Esad Paşa Alman İmparatoru I. Wilhelm’in imparatorluğunu tebrik etmek üzere gönderilen “fevkalâde heyet”le birlikte Berlin’e gitti. Dönüşünde Hüseyin Avni Paşa’nın yerine seraskerliğe getirildi. Bahriye nâzırı olduktan sonra aynı yıl içinde ikinci defa seraskerliğe tayin edildi. Sadrazam oldu fakat genç yaşta sadârete tayin edilmesi devlet ricâli arasında uygun görülmediğinden bu görevde ancak iki ay kalabildi. Görevden azledilerek önce Konya valiliğine, bir yıl sonra da Beşinci Ordu müşirliği ile birlikte Suriye valiliğine tayin edildi. Bahriye nâzırı olduktan sonra aynı yıl ikinci defa sadârete getirildi, fakat dört ay sonra azledilerek önce Nâfia nâzırlığına, ardından Aydın valiliğine tayin edildi. Bu görevde iken vefat etti; İzmir’de Şeyh Seyyid Mükrimüddin Dergâhı hazîresine defnedildi. İkinci sadâreti sırasında maaşını 200.000 kuruştan 50.000 kuruşa düşürdü, diğer devlet adamlarının maaşlarını da aynı oranda indirerek devlet bütçesinde önemli bir tasarruf sağladı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Gencer, Ali İhsan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, 1989

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun