Saint Gotthard Muharebesi

  • Tarih : 1 Ağustos 1664
  • Taraflar : Osmanlı ve Habsburg orduları

Habsburg kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanan çarpışma, 1663 Nisan ayı ortasından beri hareket halinde olan Osmanlı ordusunun askerî faaliyetlerine son vererek Habsburg ve Osmanlı sarayları arasında dokuz gün sonra akdedilen Vasvar Antlaşması’na giden yolu açtı. Osmanlı ordusu, Saint Gotthard Muharebesi’ne kadar geçen zaman boyunca sürekli güç kaybına uğradı. Baharda hareketlenen M. Zrínyi – J. Hohenlohe kuvvetleri Kanije’yi kuşattı. Belgrad’dan yola çıkan Fâzıl Ahmed Paşa haziran başında kaleyi kurtarmaya muvaffak oldu. Mura Nehri’nin öte yakasına çekilen Zrínyi-Hohenlohe kuvvetleri, bir süre sonra R. Montecuccoli kumandasında kendilerine katılan Habsburg askerlerinin yardımıyla Hırvat banının 1661 yazında Kanije’nin karşısında inşa ettirdiği Yenikale’yi savunmaya koyuldu. Haziranın sonuna kadar süren çetin mücadeleler, Yenikale’nin zaptı ve yerle bir edilmesiyle neticelendiyse de Osmanlı ordusunun iyice yıpranmasına ve firar vakalarının artmasına yol açtı. 1664 Temmuzu, Habsburg ve Osmanlı ordularının Rába suyu boyunca giriştiği köşe kapmacayla geçti. Osmanlı askerî heyetinin stratejik hesapları Rába nehrinin öte yakasına geçmek üzerine kuruluydu. Osmanlı askerî heyeti, başta yeniçeriler ve paralı Arnavut tüfekçiler olmak üzere bazı kıtalara ırmağı geçmek amacıyla bu kesimi zorlama görevi verdi.

Savaşı başlatan olay yeniçerilerin nehirde gizlice köprü inşa etmeye çalıştıkları bir sırada Osmanlı saflarında yer alan gönüllü savaşçıların topluca karşıya geçmeleri oldu. Osmanlı askerî yönetimi, ilk hücumu belirli muharebe geçmişi olmayan Alman birliklerinin üzerine yaptı. Osmanlı taarruzu esnasında ezilen imparatorluk kıtalarından artakalan askerler Avusturya’nın içlerine kaçmaya başladı. Bu esnada ilk zaferin heyecanıyla Mogersdorf’a kadar çıkan bazı Osmanlı birlikleri ana Osmanlı kuvvetiyle irtibatlarını yitirerek Avusturya ve Fransız askerleri için kolay bir av haline geldiler. Müttefik ordusu sistematik ve düzenli bir “kontramarş” yürüyüşü gerçekleştirdi. Çarpışmanın sonlarına doğru etkisini arttıran yağmurun Rába ırmağını kabartması, emir-komuta zincirinin koptuğu birlikleri iyice zora soktu. Böylece Osmanlı ordusu açık bir yenilgiye uğramış oldu. Fâzıl Ahmed Paşa, 9 Ağustos’ta akdettiği Vasvar Antlaşması sayesinde Saint Gotthard yenilgisinin büyük bir siyasî krize dönüşmesine başarıyla engel oldu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kolçak, Özgür, Saint Gotthard Muharrebesi,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt Ek-2, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun