Said Halim Paşa

Said Halim Paşa
  • Doğum : 19 Şubat 1864-Kahire
  • Ölüm : 5 Aralık 1921 -Roma
  • Meslek : Sadrazam, düşünür

Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olan Said Halim Paşa, iyi eğitim görmüş, çok iyi bildiği Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce gibi dilleri erken yaşta öğrenmiş bir Osmanlı sadrazamıdır. İsviçre’de siyasi ilimler üzerine gördüğü tahsilini de başarılı bir şekilde tamamlayan Sadi Halim Paşa, siyasi kariyerinde hızla yükselerek, sivil paşalık rütbesi başta olmak üzere, belediye başkanlığı, sadrazamlık, beylerbeyliği, İttihat ve Terakki Cemiyet’inde üst düzey roller gibi birçok görevi başarıyla yerine getirdi. Edirne’nin geri alınması ve Adalar konusunda ısrarcı olması ile birlikte çözüm üretme yeteneği sayesinde Murassa İmtiyaz nişanına layık görüldü. Yönetme gücünü elinde bulundurduğu dönemdeki en önemli olay ise kendisinin onayı alınmadan Rusya’ya yapılan saldırı sonucu Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesidir. Said Paşa için sonun başlangıcı denilebilecek süreç ise Mondros Mütarekesi’nden sonra "Ermeni kırımı " iddialarının faili olarak yargılanması sonucu İngilizler tarafından önce Mondros’a, Ardından Malta’ya sürülmesidir.

Çok okuyan, geniş kültür sahibi bir devlet adamı olan Said Halim Paşa kibar, alçakgönüllü,  ahlâklı ve dürüst bir kişi olarak tanınır . İslamcılık akımının önce gelen isimlerinden olan Said Halim Paşa, siyasi kişiliğiyle birlikte düşünür şahsiyetiyle de önemli bir devlet adamıdır. Batı medeniyetini ve sosyal hayatını yakından tanımasına ve bu medeniyetin sunduğu cezbedici özelliklere rağmen kendi kültür ve medeniyetinden ödün vermeyen aydın bir fikir adamı olarak kalmıştır. İngilizler tarafından Malta’ya sürülmesine neden olan "Ermeni kırımı" iddialarının havasına kapılan Ermeni Arşavir Sıracıyan tarafından öldürülen Said Halim Paşa’nın naaşı İstanbul’a getirilerek, II. Mahmud Türbesi bahçesinde babasının yanına gömülmüştür.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

M. Hanefi Bostan, Said Halim Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2008, cilt.35, sf.557-560

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun