Saffet Bey

  • Meslek : Deniz tarihçisi, yazar
  • Doğum : 20 Mayıs 1870 - Çanakkale
  • Ölüm : 18 Aralık 1913 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Bahriye Müzesi Katalogu, İkinci Cerbe Harbi Üzerine Vesikalar, Koyun Adaları Önündeki Deniz Harbi ve Sakız’ın Kurtarılışı, Sıngın Donanma Harbi Üzerine Bazı Vesikalar, Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Seferi, Bahr-i Hazerde Osmanlı Sancağı, 1205’te Donanmamı

Askerî görevlerinin yanı sıra Türkçülüğün ilmî çerçevesinin teşekkülünde de fayda gösteren Saffet Bey Mekteb-i Fünûn-ı Bahriyye-i Şâhâne’den mülâzım-ı sânî olarak mezun oldu. Mehmed Selim firkateynine mühendis tayin edildi daha sonra mülâzım-ı evvel rütbesine yükseltildi; aynı yıl Marmara vapurunda ikinci seyir zâbiti olarak görev yaptı. İngilizce ve biraz da Almanca bilen Saffet Bey, Alman bahriye manevraları hakkında bir risâle kaleme aldı. Nüvîd-i Fütûh gemisinde göreve başladı. Gemilerin armalarının imali ve gereği gibi kullanılmasını sağlayan sınıf mensubu subay olarak Erkân-ı Harbiyye-i Bahriyye Dairesi’nde görev aldı. Bu arada devlet hizmetine giren Alman uyruklu Ferik Hofe Paşa’nın yardımcısı oldu ve paşa ile beraber on yıl Bahriye Mektebi’nde fenn-i harb ve balistik dersleri okuttu.17 Nisan 1893’te yüzbaşı rütbesine yükseltilmiş olan Saffet Bey daha sonra sol kolağası ve binbaşı rütbelerini aldı. Padişah yâverliği pâyesini kazandı. 5 Şubat 1903’te tirigüverte olarak vazife gördüğü bir sırada 29 Temmuz 1903’te kaymakamlık rütbesine yükseltildi. Üzerinde padişah yâverliği ve kaymakamlık olmasına rağmen tesbit edilemeyen bir sebeple Çanakkale’ye sürgüne gönderildi.

Osmanlı Türkleri’nin deniz tarihini en iyi bilen biri olarak tanınan Saffet Bey için taşrada görevlendirilmesinin yerinde olmayacağı, rütbesine uygun bir vazifede kullanılmasının daha isabetli olacağı şeklindeki sunulan bir öneri üzerine Çanakkale’de bulunan zırhlı Aziziye firkateyninde ikinci süvari olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Burada fazla kalmayan Saffet Bey 1904’te herhangi bir görev verilmeksizin İstanbul’a döndü. İstanbul’da bulunduğu sırada Akdeniz Filosu kumandanlığı ile aralarında geçen bazı olaylar sonucu 25 Mart 1905’te dört ay hapis cezası aldı. Erkân-ı Harbiyye-i Bahriyye Dairesi’nde tirigüverte olarak vazife yaptığı tespit edilen Saffet Bey, İdâre-i Mahsûsa Vapur Şirketi’nde seyr-i sefâin inspektörü ve kömür memuru olarak görevlendirildi. Erkân-ı Harbiyye-i Bahriyye Dairesi’nde görev aldı ve Şûrâ-yı Bahriyye üyesi oldu. 1908’de merkez gemisine tayin edildi. Padişaha yakınlığından dolayı İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin giriştiği tasfiye hareketinde rütbesi kaymakamlığa indirildi. Çok hareketli geçen çalışma hayatı kısa sürdü. Amansız bir hastalığa yakalanarak vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Gencer, Ali İhsan, Saffet Bey, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2008, c.35, sf.466-467

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun