Ruşen Ferit Kam

Ruşen Ferit Kam
  • Meslek : Kemençe virtüozu, musiki hocası ve araştırmacı.
  • Doğum : 26 Mart 1902 – İstanbul
  • Ölüm : 28 Temmuz 1981 – İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Bestekâr-Şair Nazim, Hayatı, Eserleri Hakkında Tetkikat

Türk müziğinde güçlü saz sanatçılarından kemençe virtüözü Ruşen Ferit Kam, İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Bir süre Havuzbaşı ve Beşiktaş Askeri rüşdiyelerine devam ettikten sonra İstanbul Sultanisi ve İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1923’te Dârülelhan’da kemençe hocalığına tayin edildi ve çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1926’da Eyüp’te açılan ilk İstanbul radyosunda üç yıl saz sanatkârı olarak çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara Radyosu’na girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde 1947 yılında vermeye başladığı tiyatro edebiyatı ve örneklerle Türk musikisi derslerini aralıklarla yirmi yıl sürdürdü. 1951-1953 yıllarında Ankara Radyosu müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun teşkilinden sonra koro yöneticiliği görevinin yanı sıra Ankara Radyosu Türk Sanat ve Halk Musikisi Hizmet Yönetmeliği, Çok Sesli Koronun Çalışma Esasları, Türk Müziğini Denetleme Esasları, Türk Musikisi Öğretim Planı adlı kurullarda sanat danışmanı olarak çalıştı. Bu kurumdaki son görevi Program Etüt ve Planlama Dairesi uzmanlığı ve Türk Sanat Mûsikisi başdanışmanlığıdır. 1967’de Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki görevinden emekliye ayrılan Ferit Kam 1979’da İstanbul’a döndü ve burada vefat etti.

Yirmi yaşlarında kemençeye hakimiyetini ve üslubunu musiki çevrelerine kabul ettirmeyi başaran Ferit Kam kemençeyi kendi kendine öğrendi. Çok kuvvetli nota bilgisi, üstün ritim anlayışı, tiz perdelerdeki hâkimiyeti ve güçlü müzikalitesi, Ruşen Ferit Kam’a kemençe sazının ustaları arasında ayrı bir yer sağladı, Tanburi Cemil ve Vasil’den sonra Türk musikisinin en iyi kemençe virtüozu kabul edildi. Musiki tarihine dair araştırmalarıyla da tanınan Ferit Kam bu çalışmalarına 1930’lu yıllarda başladı. Dârülelhân Mecmuası, Nota Mecmuası, Radyo Mecmuası, Şadırvan, Hisar, Âhenk, Hafta, Türk Musikisi Dergisi, Türkiye Radyoları Program Dergisi, Cumhuriyet, Ulus, Milliyet, Zafer, Barış, Adalet, Yeni Sabah, Karar, Akşam gibi dergi ve gazetelerde yayımlanan makalelerinin büyük bir kısmı, Ankara Radyosu’ndaki İzahlı Klasik Türk Müziği programlarının kaynağını oluşturdu. Ferit Kam, Edebiyat Fakültesi’nde Yahya Nazim üzerine hazırladığı mezuniyet tezini Bestekâr Şair Nazim, Hayatı ve Eserleri Hakkında Tetkikat adıyla yayımlandı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Nuri, Ruşen Ferit Kam, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2001, c.24, sf.273-274

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun