Ruhi Halidi

Ruhi Halidi
  • Meslek : Filistinli edip ve siyasetçi.
  • Doğum : Kudüs/Babüssilsile
  • Ölüm : 6 Ağustos 1913 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Tarihu ilmi’l-edeb inde’lifrenc ve’l-Arab ve Victor Hugo, Bertilü el-alimü’l-kimiyavi, Victor Hugo, Hikmetü’t-tarih

Filistin’in meşhur Halidi ailesine mensup olan Ruhi Halidi’nin nesebi sahabeden Halid b. Velid’e dayanmakta olup bu aileden birçok alim, edip, kadı ve milletvekili çıkmıştır. Ruhi Halidi önce mahalle mektebine başladı; ardından rüşdiye mektebine ve ondan sonra Vataniyye Medresesi’ne girdi. Amcası tarafından 1880’de İstanbul’a götürüldü ve öğrenimine orada devam etti. Henüz 16 yaşında iken kendisine müderris olarak Bursa ruusu rütbesi verdi. Çok geçmeden Kudüs’e dönerek, Mescid-i Aksa’daki ders halkalarına katılıldı ve sarf, nahiv, beyan, bedi, hadis, fıkıh, kelam, mantık ve felsefe gibi ilimleri tahsil etti. 1887 yılında eğitimini tamamlayan Ruhi Halidi, bir idadide öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra İstanbul’a giderek Cemaleddin-i Efgani’nin derslerine katılan Halidi, ardından Paris’e giderek Ecole des sciences politiques’e kaydoldu. Mezun olunca felsefe bilimleri ve Doğu edebiyatı okumak amacıyla Sorbon Üniversitesi’nde Ecole des Hautes Etudes’e girdi.

Kültürel kişiliği ve yeteneği şarkiyatçıların dikkatini çekti, birçok toplantıya konuşmacı sıfatıyla davet edildi. Böylece ilim ve fikir çevrelerinde tanınmaya başlandı. Sorbon’dan mezun olduktan sonra İstanbul’a dönünce Osmanlı hükümeti tarafından Fransa’nın Bordeaux şehrine konsolos olarak tayin edilen Halidi, burada fikri, edebi ve siyasi birçok faaliyet düzenledi. Bordeaux Konsoloslar Cemiyeti’nin başkanlığına seçildi ve kendisine en yüksek Fransız devlet nişanı verildi. 1908’de Hamburg’da düzenlenen II. Siyonizm Kongresi’nde Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devletinin kurulması kararına şiddetle karşı çıktı, Osmanlı Meclis-i Meb‘usanı’nda bu konuyla ilgili girişimlerde bulundu. İttihat ve Terakki’nin bir üyesi olan Ruhi Halidi çok geçmeden tifoya yakalanarak öldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Bulut, Ali, Ruhi Halidi Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, c. Ek-1, sf. 518-519

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun