Richard Bell

  • Önem : Kur’ân-ı Kerîm hakkında mesnetsiz iddialar ileri süren ve Kur’an tercümesiyle tanınan İngiliz şarkiyatçısı
  • Doğum : 1876 - İskoçya
  • Ölüm : 1952 - İskoçya
  • Başlıca Eserleri : The Origin of Islam in Its Christian Environment, The Qur’an: Translated with a Critical Rearrangement of the Surahs

Edebiyat ve ilâhiyat okuyarak başladığı yüksek öğrenimini Almanya’da tamamladı. Ülkesine döndüğünde Edinburgh Üniversitesi’nin İbrânîce Kürsüsü asistanlığına tayin edildi; bir yandan da Arapça dersleri verdi. Daha sonra dinine hizmet amacıyla üniversitedeki görevini bırakarak bir taşra kasabası olan Wamphray’de papazlığa başladı. 1921’e kadar sürdürdüğü geçici kilise hizmetinin ardından tekrar Edinburgh Üniversitesi’ne dönerek Arapça dersleri vermeye devam etti. Bell akademik kariyerinin sonuna kadar herhangi bir Arap ülkesini ziyaret etme fırsatı bulamadan yetmiş bir yaşında emekliye ayrıldı; beş yıl sonra da ömrünün çoğunu geçirdiği Edinburgh’da öldü. Pek üretken bir yazar olmayan Bell, önceleri Edinburgh Üniversitesi’nin kütüphanesindeki yazmalardan faydalanarak Müslümanların matematik ilmine yaptıkları katkıları incelemek istemişse de daha sonra hocalarının ve dostlarının ısrarlarıyla Hz. Muhammed ve Kur’an üzerinde çalışmalar yaptı. Eserlerinde Hristiyanlığın tarihini özetledi, arkasından bu dinin Araplara, İslâm’ın doğuşuna ve gelişmesine olan etkilerini ele aldı. Daha sonra da Hz. Muhammed’in peygamberliğini inceledi.

İngilizce Kur’an meâli yapan Bell’in eserindeki notlarla çeşitli açıklamaları yazarın ölümünden sonra An Introduction to the Qur’an adıyla ayrıca yayımlandı. Bell’in bu meâlde, Ahd-i Atîk üzerinde çalışırken öğrendiği prensipleri uygulayarak sûreleri yeniden düzenlemesi, Kur’an’a edebî açıdan bakıp onu bölümlere ayırması, âyetleri tek tek, hatta bölüm bölüm ele alarak nüzul (kendi ifadesiyle ilham) tarihlerine göre yeniden sıralamaya kalkışması Müslüman ve gayrimüslim çevrelerde tepki uyandırdı. Bell’in eserinde Kur’an ile ilgili olarak ileri sürdüğü temel hipotezler arasında Kur’an’ın Müslümanların inandığı gibi vahye değil şairlere gelen ve Peygamber’in kendi aklının ürünü olan ilham benzeri bir çeşit iç telkine dayandığı, Peygamberin Kur’an’ı telif etmekle kalmayıp aynı zamanda şartlar ve ihtiyaçlar gerektirdikçe metinde pek çok değişiklik ve düzeltmeler de yaptığı, Kur’an’ın eski kavimlerle ilgili kıssalar konusunda Kitâb-ı Mukaddes’e çok şey borçlu olduğu gibi iddialar yer aldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ahsan, M. Manazır, Richard Bell, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt.5, 1992

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun