Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz Arık
  • Doğum : 15 Temmuz 1899-Adana
  • Ölüm : 3 Nisan 1954
  • Meslek : Arkeolog, fikir adamı

Remzi Oğuz Arık, Türk fikir ve ilim adamı ve arkeologtur. Manisa Müzesi’nin de kurucusu olan Remzi Oğuz, 1939 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi arkeoloji profesörlüğüne, 1945 yılında ise Ankara Arkeoloji ve Etnografya Müzesi müdürlüğüne tayin edildi. Bu arada hızlı bir yayın faaliyetine girerek Çığır ve Millet dergilerinde kültüre dayalı milliyetçilik konularında yazılar yazdı. 1949 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi İslam sanatları tarihi profesörlüğüne getirildi ise de 1950 yılında bu görevden ayrılarak politikaya atıldı ve Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili seçildi.

Hayatı

1899 yılında Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kabaktepe köyünde doğan Arık, ilk öğrenimini burada okuduktan sonra 10 yaşında Selanik’teki ablasının yanına giderek eğitimine orada Yadigar Terakki Mektebi’nde devam etti. Balkan Savaşı’ndan sonra 1913 yılında İstanbul’a gelerek Mercan İdadisi’ne yazıldı, daha sonra parasız olarak yatılı İzmir Sultanisi’nde tahsiline devam ederken tekrar İstanbul’a dönerek İstanbul Mualim Mektebi’nden mezun oldu.

Dünya Savaşı’na gönüllü ihtiyat zabiti olarak katıldı ve yaralandı. Savaştan sonra İstanbul’da Dârüleytam’da öğretmenlik, Adana’da Zafer-i Millî Numune Mektebi’nde müdürlük, Galatasaray Lisesi’nde de Türkçe öğretmenliği yapan Arık, bu sırada Edebiyat Fakültesi Felsefe Böülümü’nü bitirdi.

1926 yılında arkeoloji ve sanat tarihi konularında ihtisas yapmak üzere Fransa’ya gönderildi. 1931 yılında Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde arkeoloji uzman yardımcılığı görevine getirildi ve aynı yıl Yalova’da ilk arkeoloji kazısını yaptı. 1932 yılında Alişar kazısında devlet komiseri olarak bulundu. 1933 yılında Maarif Vekaleti arkeologu sıfatıyla Ankara’da görevlendirildi. Karalar kazısı ile Galatlar’ın antik bir şehrini ortaya çıkardı ve II. Dieotauros’un kitabesini dünyaya tanıttı. İlk yazılarını da yayımlamaya başladığı bu dönemde Gazi Terbiye Enstitüsü tarih öğretmenliğine tayin edildi.

1941 yılına kadar, Anadolu arkeolojisi ve sanat tarihinde önemli yerleri olan Göllüdağ, Alacahöyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, Hacılar, Alaeddin Tepesi ve Bitik kazılarını yaptı ve bu arada bir süre, Troia’da yürütülmekte olan Amerikan kazılarına devlet komiseri olarak katıldı. 1952 yılında Demokrat Parti’den istifa ederek Türkiye Köylü Partisi’ni kurdu. Bu partinin genel başkanlığını yaptığı sırada, Adana’dan Ankara’ya gelirken bindiği uçağın havada infilakı sonucu vefat etti (3 Nisan 1954). Kabri Ankara’da Asrî Mezarlık’taki şehitliktedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sezer, H.Emin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 3, 1991

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun