Refet Bele

  • Doğum : 1881-Selanik
  • Ölüm : 2 Ekim 1963-İstanbul
  • Meslek : Asker, siyasetçi

Refet Bele, Türk asker ve siyaset adamı. Kurtuluş Savaşı'na giren 5 generalden biridir. 1919 yılında Mustafa Kemal ile birlikte Samsun’a çıkıp Milli Mücadeleye katılmıştır. Halife Abdülmecid Efendiye bir at hediye etmesi ve hilafetin korunmasından yana tavır takınması nedeni ile Mustafa Kemal ile arası açılmıştır. Demokrat Parti milletvekilliği yapmıştır. İzmir Suikasti'nden yargılanıp beraat etmiştir.

Hayatı

1881 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimden sonra 1899 yılında Harbiye Mektebini, 1912 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebini bitirmiştir. Kurmay subay olarak Osmanlı ordusuna katılmıştır. Balkan savaşlarında ve I. Dünya savaşında çeşitli cephelerde savaşmıştır. I. Dünya savaşı sırasında Filistin cephesinde özellikle II. Gazz Muharebesinde büyük başarılar göstermiştir. 1916 yılında Kurmay albaylığa terfi etmiştir.

Erzurum Kongresinde Heyet-i Temsiliyye seçilerek, Sivas kongresine katılmıştır. Bu kongrede Amerikan mandasını savunan grup içinde yer almıştır. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanına İzmir milletvekili olarak seçilmiştir. 1920 yılında İçişleri Bakanı olmuştur.

TBMM II. Döneminde İstanbul milletvekili seçilmiştir. 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fıkrasından istifa eden Refet Bele, 1924 yılında ilk muhalefet partisi olan Terrakiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda yer almıştır. Parti kapatıldıktan sonra 1926 yılında Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir suikastiyle ilgili olarak tutuklanmış ve İstiklal Mahkemesinde yargılanmıştır. Fakat beraat etmiştir.

1963 yılında hayatını kaybetmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun