Ratip Aşir Acudoğu

Ratip Aşir Acudoğu
  • Meslek : Heykeltıraş
  • Doğum : 1897 - İstanbul
  • Ölüm : 1958
  • Başlıca Eserleri : Fahriye Yen Başı, Kubilay Anıtı(Menemen), Atatürk Heykeli(Bolu), Atatürk Anıtı(Ankara), İnönü Anıtı(Erzincan)

Cumhuriyet döneminin klasik anlayışta yapıtlar veren ilk sanatçılarından olan Ratip Aşir Acudoğu İstanbul’da dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda soyadı Acuğdoğdu olarak da geçmektedir. Türk heykeltıraş ortaöğrenimini tamamladıktan sonra I. Dünya Savaşı başladığı için askere alındı. Askerden döndükten sonra ise Osmanlı’nın ilk sanat okulu Sanayii Nefise Mektebi Alisi Heykel Şubesi’ne girdi ve İhsan Özsoy’un öğrencisi oldu. Kendini daha da geliştirmek adına Almanya’ya giderek Münih Güzel Sanatlar Akademisi’ne giren Acudoğu, burada Prof. Dr. Blecher ile çalışmaya başladı. Burada iki yıl çalıştıktan sonra ise ders verme amacıyla Paris’e gitti. Sanat anlayışı çerçevesinde Maillol ve Bourdelle’den etkilendi.

Takvimler 1925 yılını gösterdiği sıralar Türkiye’ye döndü, ancak Avrupa’da öğrenim görmek için aldığı bursla yeniden Paris’e gitti. Bu yönüyle Cumhuriyetin ilanından sonra Avrupa’ya gönderilen ilk heykeltıraş olarak tarihe geçti. Natüralist anlayışta klasik eğitim veren Julian Akademisi’nde Bourchard ve Maillol’un çalışmalarını izledi, süreklilik içerisinde atölyelerine gidip fikir edinmeye çalıştı. 1928 yılında Türkiye’ye döndükten sonra ise Edirne ve İstanbul’da çeşitli liselerde resim öğretmenliği yaptı. Sanatçı, dönem dönem yoğun ve verimli bir çabayla çeşitli eserler ortaya koydu, ancak buna karşılık çalışmalarında uzun süreli sessizlik dönemleri de yaşandı. Bundan dolayıdır ki çok sayıda eseri yoktur. Acudoğu’nun üslubu özellikle anıtlarında belirginleşir. Heykeltıraş, bu yapıtlarında Fransa’da izleme ve fikir alma fırsatı bulduğu Maillo’un figürlerini asli, kütlesel öğelerine indirgeyen üslubu ile klasik tarzın biçim anlayışını birleştirmeye çalışmıştır. İnsan vücudunun temel özelliklerini yakalayıp yorumlayarak, güçsüzlük, sağlamlık ve uyumluluk duygusu uyandırmaya çalıştı.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Feray Şerbetçi, D Grubu Sanatçılarının Türk Resim Sanatının Gelişim Sürecine Kazandırdığı Farkı Bakış Açıları, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi YL. Tezi, 2008

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun