Rasim Özdenören

Rasim Özdenören
  • Doğum : 20 Mayıs 1940/Kahramanmaraş
  • Meslek : Öykü, deneme yazarı

Rasim Özdenören; Türk, yazar, öykü ve deneme yazarıdır. Türk Edebiyatı’nın önemli hikayecilerindendir. Bir zamanlar edebiyat çevrelerince ''Yedi Güzel Adam'' olarak bilinen ekibe mensuptur. Günümüzde de ''Yedi Güzel Adam'' ismiyle yayınlanmaktadır.

EĞİTİM HAYATI

1940 Mayıs’ında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi.

MESLEK HAYATI

Hukuk Fakültesi’ni bitirmesinin ardından avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı’na girdi ve burada uzman olarak çalıştığı sırada, 1970 yılının Şubat ayında iktisadi araştırmalar yapması için ABD’ye gönderildi. 1971 yılında III. Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın hazırlık çalışmala­rına katılmak amacıyla Türkiye’ye geri döndü. 1972 senesinde başladığı askerlik vazifesini Mart 1974’te Şırnak’ta tamamladı ve Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki görevine döndü. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettiş olarak çalıştı. 1978’de Kültür Bakanlığı’ndaki görevinden istifa ederek Yeni Devir adlı gazetede kültür, eğitim ve iletişim konularında günlük yazılar yazdı.1980 Mayıs’ında, Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki görevine geri döndü ve Eylül 1984’te Devlet Plânlama Teşkilâtı’nda Ge­nel Sekreter Yardımcılığı, Ocak 1988’de de Genel Sekreterlik ile vazifelendirildi.

EDEBİ HAYATI

 İlk hikâyesi, 1957 yılında Varlık dergisinin Ocak sayısında çıkan Özdenören, daha sonra hafta­lık çıkan Yeni İstiklâl gazetesi ile Soyut ve Diriliş dergilerinde yayınlanan hikâyelerini 1967 yılında Hastalar ve Işıklar isimli kitaapta topladı.Özdenören; öykülerini, henüz çocukken Anadolu’nun birçok şehrini gezerek, orada yaşayarak, yaşam alanlarını ve toplumu tanıyarak, kendisine “ayrıntı avcısı” dedirtecek bir özellik ve güçlü bir tasvir yeteneğiyle, insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır. Gençliğinin ilk yıllarından itibaren edebiyat ile ciddi bir şekilde uğraşan insanlardan oluşan bir arkadaş grubuna dâhil olmakla, sonraki yıllarda şekillenecek edebî şahsiyeti için çok önemli bir zemin bulmuştur. Bu arkadaş grubu Özdenören’in anlaşılmasında kilit rol oynamaktadır.. Çünkü Özdenören’in okumaları ve edebî ilgileri büyük oranda bu arkadaş grubunda şekillenmiş; sonraki yıllarda tanıştığı Sezai Karakoç’un etkisiyle bir bütünlük kazanmıştır. Özdenören’in Amerika’ya gidip orada iki yıla yakın bir süre kalması ve çağdaş dünyanın en önemli merkezini tanımasının da eserlerinde olumlu yansımaları görülür. O, yerli olmak nedir, bu nasıl gerçekleştirilir, sorularının cevabını öyküleriyle vermiştir. Hikâyelerinin kahramanları, çevremizde rahatlıkla karşılaşabileceğimiz halkın içinden  kişilerdir. Rasim Özdenören, gerek denemelerinde gerekse öykülerinde, meselenin anlatmak olduğunu  kavramış bir yazardır.Özdenören, İslimi kimliğiyle tanınan bir öykücü idi. Fakat devrindeki birçok öykücünün yaptığı gibi düşüncelerini okuyucusuna dayatmamıştır. Vermek istediği mesajı öyküyü örselemeden, akışı ve yapıyı bozmadan anlatmıştır. 1969 Şubat’ında Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt ve Akif İnan’la birlikte (Ankara’da) Edebiyat dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 1976 Aralık ayında Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Ersin Gürdoğan ile birlikte Mavera dergisini kurdu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özdenören, Rasim; Hastalar ve Işıklar, İz Yayıncılık, 4. baskı, İstanbul, 1998

Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı yayınları, İstanbul, 1997

Kurdakul, Şükran, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, İnkılâp kitabevi, 5.baskı, İstanbul, 1998

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh yayınları, İstanbul, 1988

Yeni Türk Ansiklopedisi, Ötüken yayınevi, İstanbul, 1985

Aktaş, Şerif, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1986

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun