Rami Mehmed Paşa

  • Görev : Osmanlı Sadrazamı
  • Doğum : 1655 - İstanbul
  • Ölüm : 1706 - Rodos, Yunanistan
  • Ebeveynler : Hasan Ağa
  • Başlıca Eserleri : Münşeat, Sulhname, Divan

Gençlik yıllarında bir müddet baba mesleği olan suyolculuk yaptıktan sonra şiir ve inşâya kabiliyeti sebebiyle Divan-ı Hümayun Kalemi’ne giren Rami Mehmed, zamanla kâtipliğe yükseldi. Şiirdeki mahareti dolayısıyla dönemin şairleri arasında tanındı ve yakın dostluklar kurdu. Hac yolculuğuna da şair arkadaşı Nabi ile birlikte çıktı. Hac dönüşü divan efendiliğine tayin edildiyse de Divan-ı Hümayun Kalemi’ne geri döndü. Kesedarlık, beylikçilik, reisülküttaplık gibi çeşitli görevlerin başına getirildi; ancak Veziriazam Elmas Mehmed Paşa ile arası iyi olmadığından görevinden azledilerek evinde ikamete mecbur bırakıldı, ta ki veziriazamın ölümünden sonra reisültüttablığa dönene kadar. II. Viyana Kuşatması’nın ardından başlayıp yaklaşık on dört süren Avusturya-Rusya-Venedik-Lehistan ittifakı ile barış yapılmasına karar verilince görüşmeler için elçi olarak seçildi ve Karlofça müzakereleri sırasında gösterdiği diplomasi karşı taraf elçilerini dahi hayrete düşürdü. Zorlu geçen celselerde başarılı olan Mehmed Paşa, padişahın iltifatına mazhar oldu ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi sayesinde veziriazam Daltaban Mustafa Paşa’nın yerine Rami Mehmed Paşa getirildi.

Paşa sadrazamlığı sırasında Feyzullah Efendi’nin müdahaleleri nedeniyle büyük sıkıntılar içine düşmüş, kendi başına hiçbir iş yapamaz olmuştu. Şeyhülislamın gücünü kırmak için birtakım tertiplere girişti; o sırada ulufeleri kesildiği için şikayete gelen iki yüz kadar cebeciyi el altından isyana teşvik etti. Ancak giderek yaygınlaşan isyan artık kontrol edilemez duruma gelerek Edirne Vak’ası adı verilen isyan sonucu II. Mustafa tahttan indirildi, yerine III. Ahmed tahta çıkarıldı. Edirne’de bir evde gizlenerek hayatını kurtarabilen paşa, böylece sadaretten feragat etmiş sayıldı ve bir müddet Eyüp’teki çiftliğinde saklandıysa da kısa bir süre sonra Süleyman Paşa’nın yerine Mısır valisi oldu. Bu görevinde başarısız olması nedeniyle Rodos Adası’nda ikamete gönderildi, yakalandığı bir enfeksiyon nedeni ile hayatını kaybetti. Sadareti sırasında sınırları ve iç güvenliği kontrol altına alan Mehmed Paşa, bölge nüfusunun artmasını sağladı, asi Arap aşiretlerinin denetim altında tutulmasını sağladı ve hac yolunun güvenliğini arttırdı. Hızırlık Sarayı yakınında bulunan Yonca suyunu Edirne’ye getirtti. Eyüp’te Nişancı Camii’nin yanında bir mektep ve bir çeşme yaptırmasının yanında Hayrabolu’da bir de camii inşa ettirdi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ahıskalı, Recep, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt 34 , sayfa: 449/451

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun