Peloponez Savaşı

  • Önem : Sparta ve Peloponez birliği ile Atina arasında yapılan savaş
  • Tarih : M.Ö 431-404
  • Taraflar : Sparta-Atina

Spartalılar, Atina’nın sürekli bir yükseliş içinde olmasından dolayı rahatsız olarak 432 yılında Peloponnesos Birliği’ni toplantıya çağırdı ve Atina’ya karşı savaş kararı aldı. Fakat M.Ö. 449 yılında yapılan ‘Otuz Yıllık Barış’ anlaşmasını bozan taraf olmamak için öncelikli olarak Atina’ya elçiler gönderdiler; Potidaia kuşatmasını kaldırılmasını, Aigina’ya bağımsızlık verilmesini ve barışın bozulmaması için en önemli şart olan Megara üzerindeki ambargoyu kaldırmalarını söylediler. Atinalılar gelen elçilerin hiçbir dediğini kabul etmedi, Peloponnesos Birliği de bunun üzerine savaş kararı aldı. Sparta, Atina yükselişine karşı sessiz duruşundan vazgeçti. Sparta ne zaman dış politikaya yönelse ya bölgede hegemonyasından çıkmak isteyen kentler oldu ya da kendi içindeki heilotlar bir ayaklanma girişiminde bulundu. Bu nedenlerden dolayı da Sparta, Atina’nın yükselişine göz yummak zorunda kaldı. Atina’nın, Sparta’nın müttefiklerine karşı saldırıya geçmiş olması, Sparta hegemonyası altında olan Peloponnesos Birliği üyeleriyle olan savaşları doğrudan Sparta’nın hegemonyasını kırmaya yönelik bir davranış olmuştur. İşte bu yüzden de Sparta hegemonyasını koruyabilmek için Atina’ya karşı savaş kararı almıştır.

Peloponnesos Birliği Sparta kralı Arkhidamos komutasında bir birlik oluşturarak Attika üzerine sefere çıktı. Atinalılar ise Perikles’in savaş stratejisi olarak Peloponnesoslularla karada herhangi bir savaştan kaçındılar. Sparta, iç güvenliğini koruma altına almak ve ekonomik açıdan gelişmek için Peloponnesos’daki diğer kentlerle savaşlar yaptı. Bu savaşlarda bölgede baskın bir güç olmayışından yararlanarak diğer kentler üstünde hegemonyasını kurmaya başladı. Sparta, Peloponnesos Savaşları sırasında sıkıntı yaşadığı Argos’la Hysia’nın yönetimini ele geçirmek için savaşlar yaptı. Bu savaşların çoğunda galip geldi. Sparta Peloponnesos’daki müttefiklerine ek olarak Thebai, Aigina ve Megara’yla da müttefik oldu. Fakat attığı bu yeni adımlar dönemin diğer yükselen gücü Atina’yla arasında gerginliğin doğmasına neden oldu. Çünkü kurduğu müttefiklikler Atina’ya karşı olan kentlerin Sparta tarafına geçmesiyle oluştu. Savaşlar sonucunda Sparta Atinayı yendi, Persler Spartaya yaptıkları yardımların karşılığını bekledi ve nihayetinde Pers kralı aracılığıyla barış yapıldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Türkan Banu Güler, Kuruluşundan M.Ö. 404 Yılına Kadar Sparta’nın Peloponnesos Bölgesi’ndeki Üstünlük Çabaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2014

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun