Papa 3. Paul

  • Meslek : İtalyan din adamı
  • Doğum : 1458
  • Ölüm : 1549

Katolikliğin zayıflamasını durdurmakla görevlendirilen Papa 3. Paul, 1534 yılında Papa seçilen bir İtalyan kardinaliydi. Karşı reform olarak da bilinen Katolikliğin toparlanması sürecini başlattı. Papanın 1545’te “Trento Konsili”ni toplamasıyla başlayan olaylar dizisi içerisinde kilise bir yandan temel inanışlarını muhafaza ederken diğer taraftan bir dizi iç reform gerçekleştirdi. Gerçek adı Alessandro Farnese olan Papa, varlıklı bir Roma ailesinin evladı olarak dünyaya geldi. Geçmişte bu aileden piskoposlar, askerler ve en azından bir başka Papa daha, 8. Boniface çıkmıştı. Farnase, Muhteşem Lorenzo’nun Floransa’daki sarayında eğitim aldı. 1493 yılında henüz yirmi beş yaşındayken kardinal oldu.

Gençliğinde adı Protestan reformcuların kınadığı pek çok suistimalle birlikte anıldı. Kilisedeki pozisyonu ona kilise mallarından kaynaklanan bir gelir sağlıyordu. Bunu sanata ve saraylara harcadı. Aynı zamanda Aziz Peter Basilikası’nın inşa edilmesini destekleyenlerden biriydi. Binanın inşası büyük ölçüde endüljans satışları için finanse edildi. Endüljans satışları Martin Luther tarafından eleştirilen başlıca kilise icatlarından biriydi. Papa seçildikten sonra, kilisenin değişikliğe gitmeden varlığını sürdüremeyeceğini diğer Katolik liderlerden daha iyi anladı. Pek çok kardinalin itirazına rağmen kilisedeki yozlaşmaya son vermek için “Trento Konsili”ni topladı. Endüljans ve papaz maaşları konusunda müsamahalı davranışlara son verdi. Konsil uzun yıllar çalışmalarına devam etti. Papa 3. Paul, yaptığı reformlara rağmen aynı zamanda muhalifleri bastırmaya ve kendi iktidarını güçlendirmeye yönelik de birçok önlem aldı. En kötü şöhretli icraatı ise Roma engisizyonu oalrak bilinen Kutsal Ofis’in kurulmasıydı. Kutsal Ofis, 1542 yılında sapkınların teşhis edilmesi, cezalandırılması ve Katolik Kilise’nin savunulması ile görevlendirildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun