Osman Nuri Ergin

Osman Nuri Ergin
  • Kişiliği : Türk kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen tarihçi
  • Doğum : 1883 - Malatya
  • Ölüm : 1961 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, Muhtasar Mecelle-i Umur-ı Belediyye, Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu, Talimat ve Tarifeleri, Cumhuriyet ve İstanbul Mahalli İdaresi, Türkiye Maarif Tarihi, Kolay Elifba, İstanbul Tıp Mektepleri, Enstitüleri ve Cemiyetleri

Türk tarih aşığı, İstanbul’a gönül vermiş ve belediye işlerinde insana ulaşmayı amaç edinmiş bir halk adamı olan Osman Nuri Ergin, Malatya’da dünyaya geldi. Dokuz yaşına kadar köyünden dışarı çıkmayan Ergin, İstanbul’da kahvehane işleten babasının çağrısı üzerine İstanbul’a geldi. Zeyrek Rüşdiyesi’nde okuduğu dönemde hocası Osman Nuri’nin kendisine Nuri mahlasını verdi. Eğitimine devam ettiği süreçte babasının kahvehanesinde olumsuz şartlarda ders çalışmak zorunda kalan Osman Nuri Ergin, rüşdiyeden ayrılarak Darüşşafaka’ya girdi. Buradan mezun olur olmaz İstanbul Şehremaneti’nde memurluğa başlayan Ergin, 1904’te girdiği İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. İstanbul Şehremaneti’nin çeşitli kısımlarında başkâtiplik, mümeyyizlik ve şube müdürlüklerinde bulunan Osman Nuri Ergin, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra belediye memurları arasında açılan imtihanı kazanarak Müesseat-ı Hayriyye-i Sıhhiyye idaresi umumi kâtipliğine tayin edildi.

İstanbul Şehremaneti arşivinin kurulmasını sağlayan Osman Nuri Ergin, belediye arşivindeki çalışmaları sonucunda o güne kadar gizli kalan birçok evrak ve belgeyi gün ışığına çıkardı. Yaptığı bu çalışmalarla şehir ve belediye tarihçiliği kimliğinin altyapısını oluşturdu. Çeşitli okullarda ve kurumlarda öğretmenlik yaptı. Yayıncılıkla da ilgilenen Ergin, 1928’de İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nı çıkarmaya başladı. Şehremanetindeki son görevi belediye mektupçuluğu olan Ergin, İstanbul vilayet mektupçuluğu görevini sürdürürken 1946’da yaş haddinden emekliye ayrıldı. Kitapçı ve kütüphaneci olmak istediğini her fırsatta belirten Osman Nuri Ergin, geçim derdi yüzünden buna imkân bulamadı. Kırk altı yıllık memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik, muharrirlik, kütüphanecilik ve matbaacılık alanlarında önemli hizmetler verdi. Hayatı dürüstlük ve tevazu içinde geçen Ergin, ilim sahibi olan herkese saygı gösteren ve fikirlerinden faydalanmaya çalışan bir kişiydi. Yayımladığı eserlerle Türk toplumunda tarihi kopukluğa, nesiller arası yozlaşmaya ve yabancılaşmaya engel olmaya çalıştı. Türk kültür ve irfan hayatının inançlı bir savunucusu olan Ergin, içe dönük bir inanç adamlığıyla maddeyi insana hizmet etmek için yeniden biçimlendiren olgun bir demokrat kimliğine sahipti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ahmed Güner Sayar, Osman Nuri Ergin, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1995, cilt.11, sf.297-298

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun