Osman Gazi Türbesi

Osman Gazi Türbesi

Osman Gazi Türbesi, Bursa’da 19. yy.’da yenilenmiş bir türbedir. Bursa’nın Türkler tarafından fethedilmesi kolay olmadı, Şehrin doğusuna ve batısına havale denilen kaleler inşa edildi ve bu şekilde şehir 25 yıl boyunca kuşatma altında tutuldu. Bu kuşatmalar devam ederken Osman Gazi Bursa’yı seyredip gümüş gibi parlayan manastırın şapeline hayran kalmış ve bu gümüşlü kubbenin altına gömülmeyi vasiyet etmiştir. Oğlu Orhan Gazi Bursa’yı fethedince babasının vasiyetini yerine getirmek için onu Gümüşlü Kümbet denilen binanın içine defnetti. Burada bulunan manastır kompleksinden bir kısmının Orhan Medresesi, bir kısmının da Orhan Camii’ne dönüştürüldüğü yuvarlak planlı şapelin içine de Osman Bey’in defnedildiği bilinmektedir.

Mimari Özellikleri

Osman Gazi’nin defnedildiği yuvarlak planlı bina 1801 yılında yanmış ve ardından restore edilmiştir. 1855 depreminde ise yangından çok daha büyük bir hasar almıştır. Bunun üzerine Sultan Abdülaziz tarafından yapının kitabesinden anlaşıldığı üzere 1863 yılında yeni bir türbe yaptırılmıştır. Bu türbe bugünki Osman Gazi Türbesidir ve daha geniş inşa edilmiştir.

Bugün ki türbe 2 adet çok ince ve uzun sütunlara sahip, üzerinde Abdülaziz’in tuğrası bulunan bir sundurma, ahşap kemerli dikdörtgen bir giriş holü, holün batısında türbedar odası ve türbe olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Sekizgen planlı olarak tasarlanmıştır. Türbe giriş tarafı hariç diğer cephelerde yer alan kilit taşı volütlü yuvarlak kemerli mermer söveli, dökme demir şebekeli pencereler ile aydınlatılmaktadır.

Türbe içinde 17 sanduka bulunmaktadır. Osman Gazi, oğlu Alaeddin Bey, Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun, Orhan Gazi’nin Asporça’dan doğma oğlu İbrahim ve I. Murat’ın oğlu Savcı Bey olmak üzere 5 kişinin aidiyeti bilinirken diğerleri hakkında bilgi yoktur.

Süslemeler 

Türbenin kubbesinin her dilimi 2 tane girlant ile süslenmiştir. Yapı içerisinde ki kalem işleri basit olup sonraki onarımlarda yenilenmiştir. Sandukanın barok bitkisel süslemeli kadiğfe örtüsü ve sedef kakma şebelesi birer sanat eseri olup en son 2004 yılında tamir edilmiştir.

Sülüs hatla yazılmış gümüş simle işlenmiş yazı, güney ve kuzeydeki 4 kartuş halinde yazılmış 2 Arapça ibare türbenin ahengini sağlamaktadır.

Tarihsel süreç içinde bu türbeye çeşitli hediyelerin verildiği bilinmekte olup yalnız bu hediyelerden ikisi günümüze gelmiştir. Bunlardan biri sülüs yazı ile yazılmış fetih ayeti diğeri ise kırmızı atlas kumaş üzerine altın simle işlenmş 5 satırlık tablodur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yavaş, Doğan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 33, 2007

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun